Magazín Elita

Tři králové žehnají domům: „Kristus žehnej tomuto domu“

Tři králové žehnají domům: „Kristus žehnej tomuto domu“

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří Králů", je vrcholem svátků Vánoc, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všemu lidu a je obdobný jako vánoční svátek Narození Páně. V obou případech se má Bůh zjevovat jako člověk, jako narozené dítě nesoucí jméno Ježíš, kterého nejdříve uvítají prostí pastýři, pak i mudrci.

Podle legendy přišli Ježíše přivítat mudrcové (podle bible pohané, ale některé zdroje uvádí, že  mágové), pravděpodobně však šlo o hvězdopravce z Persie, babylonské kněžstvo kultu Zarathursty. Jejich znalosti jsou spojovány s proroctvím z knihy Numeri, kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.

Svátek Tří Králů doprovází různé lidové zvyky. Nám nejznámějším je žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B+ (ve světě C+M+B+). Nejedná se o počáteční písmena tří králů či mudrců, jak se nozí domnívají, ale jde o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“ – „Kristus žehnej tomuto domu". Tři křížky (znaménka +) symbolizují Nejsvětější trojici Otce, Syna a Ducha Svatého.

Označení králové se pak objevuje až v 6. století u sv. Caesaria z Arles (zmínka v 72. žalmu). Počet mudrců v jednotlivých výkladech je různý -  od dvou až po čtyři v západní církvi po dvanáct ve východní. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století.

-lz-


Další články z rubriky

Jana Stryková: Brnéééčko je moje srdcová záležitost!

Jana Stryková: Brnéééčko je moje srdcová záležitost!

Zpěvačku Šárku Rezkovou finalisté Muže roku zaujali

Zpěvačku Šárku Rezkovou finalisté Muže roku zaujali

Tomáš Zástěra je ambasadorem ankety Kemp roku

Tomáš Zástěra je ambasadorem ankety Kemp roku

Doc. Jan Měšťák: Klientka chtěla do implantátu popel svého zesnulého psa

Doc. Jan Měšťák: Klientka chtěla do implantátu popel svého zesnulého psa

Michaela Pecháčková bude jednou dobrá partie, umí spořit!

Michaela Pecháčková bude jednou dobrá partie, umí spořit!