Magazín Elita

Advokát

Vyjadřuje vždy potíže nebo ztrátu přímo. Jakékoliv jednání s ním naznačuje, že budeme s někým bojovat. Hádáme-lise s ním, jde o velké potíže a problémy, které pro nás neskončí dobře – vyjadřuje většinou prohru, prohraný spor. Advokát v taláru nezvyklé barvy vyjadřuje zatajené informace či zkreslené. V černém taláru je nositelem upozornění, že již není šance na zlepšení situace.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM