Magazín Elita

Noha

Ploska nohy vyjadřuje nové a hlavně dobré plány, je-li noha v pohybu, dá s e dokonce odvodit, že nás čeká nový kariérní postup, nová role či dráha. Také se to dá vyjádřit slovy, že jsme úspěšně přeskočili do jedoucího  rychlíku. Velká zdravá noha ukazuje na dobré obchodování s nemovitostmi. Noha s defektem (vřed, hnisající zranění) vyjadřuje nemoc a nabádá nás, abychom  provedli kontrolu všech   našich dokladů a stavu majetku a jeho dokumentace, obzvlášť vše, co se týká vlastnictví našich nemovitostí. Noha zchromlá, je znakem potíží a také nečestností okolo nás, které mají úmysl poškodit naši pověst. Také upozorňují na zpoždění, která nás poškozují či mohou poškodit - chyba z prodlení. Kousnutí do nohy bez větších následků, je projevem především žárlivosti, ale kousnutí, které je spojeno s krvácením, dá se usuzovat, že postižené místo, je skutečným místem, kde vzniká nějaké léze či dojde k úrazu. Kousne-li nás mravenec, nejčastěji se jedná o  místo, kde se tvoří nežit. Špinavá, tenká, vyhublá či odulá často signalizují únavu a nemoci na počátku. Uťatá prozrazuje, že budeme terčem posměchu a budeme mít pěknou ostudu. Myjeme-li si nohy, zbavujeme se dopadu nepříjemného zážitku, ale také snaha o to, aby vše okolo nás bylo čestné. Zlomená noha je předzvěstí nehody, ale pokud si zlomí nohu někdo jiný, uspěje snící v soutěži. Líbání nohou je projevem pokory, ale také pokoření.

Na vlně audioknih