Magazín Elita

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKT: KOLA PRO AFRIKU

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKT:  KOLA PRO AFRIKU

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena 23. 1. 2012 v Ostravě. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti, umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Lidé v ČR darují kola, která již nepotřebují a ty společnost Kola pro Afriku, o.p.s. dopraví do africké Gambie.

Iniciátoři celého projektu Kola pro Afriku se nechali inspirovat Anglickou společností Joly Rider, která kola do Gambie již řadu let vozí. Jeden ze zakládajících členů pro tuto organizaci pracoval a získal tak zkušenosti, které pomohly tuto iniciativu realizovat u nás.

Proč právě kola?

Děti v Gambii a jiných afrických zemích nemají snadný přístup ke vzdělání. Zažívají to, co nikdo z nás během svého dětství neprožil. Školy, které navštěvují, jsou jednak placené, ale také vzdálené několik kilometrů od jejich domova. Tuto vzdálenost ve většině případů zdolávají pěšky. Cesta jim zabere spoustu času, což často vede k tomu, že je rodiče raději nechávají doma, aby pomáhali s hospodařením. Cesta je také velmi fyzicky náročná, a právě díky únavě se kvalita jejich vzdělávání zhoršuje. Kolo je pro děti v Gambii dostupným a snadno udržitelným dopravním prostředkem, který jim v pravém slova smyslu cesta ke vzdělání umožňuje. Dostupnost vzdělání jim rozšiřuje další životní možnosti, otevírá jim cestu ke svobodě, možnosti volby, realizace, nezávislosti, zvýšení společenského statusu a může napomoci k řešení problému, kterým je dětská obřízka.

Jsou to právě kola dárců z celé ČR, která podpoří cestu ke svobodě mnoha africkým dětem. 
Na počátku fungování naší organizace jsme nejjasněji viděli jen jeden cíl, kterým bylo umožnit dětem v Gambii přístup ke vzdělání prostřednictvím sběru kol v ČR, které do Gambie dopravíme. V podstatě jsme nevěděli, co všechno nás čeká, a jakou vlnu nezištné pomoci v naší společnosti vyvoláme.  Zjistili jsme, že nejdůležitější pomocí, kterou poskytujeme je pomoc nám samým - lidem v ČR. Celá iniciativa nabrala obrovských obrátek a cíle, které zpočátku směřovaly ve větší míře k pomoci dětem v Africe, se začaly formulovat na pomoc lidem v ČR. Ta spočívá v rozvoji a podpory sounáležitosti komunit, rozvoji nezištné pomoci a dobrovolnictví, smysluplné podpory lidí, kteří mají ztížené uplatnění na trhu práce, osvěty problematiky zemí třetího světa nejen pro žáky škol, ale i veřejnost apod.

Kolik kol jste do Afriky již odeslali?

V únoru 2013 jsme předali historicky první kontejner 4 školám v Gambii. Celkem 351 kol. Náklady na dopravu a předání jednoho kontejneru přesahují 95 tis. Kč,

Každé darované kolo projde dlouhým procesem.  Na jeho počátku stojí dárce, který daruje kolo prostřednictvím dobrovolné iniciativy jednotlivce, sdružení, města, školy…, kteří zorganizují benefiční akci, vytvoří sběrné místo, uspořádají sbírku … Ze sběrných míst se kola přepravují do sběrného skladu v Ostravě – Koblově. Převoz kol je opět dobrovolnou aktivitou autodopravců. Zde se kola třídí, opravují, a pokud nejsou vhodná pro africký terén, tak se demontují a šrotují. Za touto činností stojí opět dobrá lidská vůle a ochota pomáhat. V této fázi do projektu vstupují jako partneři střední odborné školy, které pomáhají s opravou kol, dobrovolníci a lidé, kteří mají ztížené příležitosti uplatnění na volném trhu práce (pracující v režimu veřejně prospěšných prací či veřejné služby).

Kolik je sběrných míst?

Máme 97 sběrných míst po celé ČR. Zatím je více sběren na Moravě.

Frekvence "sběru kol"

To záleží na každém sběrném místě. Jsou sběrná místa, která vybírají kola neustále, některá místa (jako jsou školy, různé neziskové spolky) jsou třeba jen „jednoroční“ a organizují jeden „sběrný den“ v roce… Kol je již v centrálním skladě a podle zpráv ze sběrných míst (a čeká na převoz) okolo 10tis. ČR.

V roce 2014 v celé této práci budeme pokračovat. Naší prioritou je neztratit spolupracující organizace a jednotlivce, spolupráci podpořit a rozvinout. Dále bychom chtěli poskytnout větší prostor pro zaměstnání lidí, dobrovolnou iniciativu, osvětu a spolupráci se školskými zařízeními.

Odpovědi na naše otázky poskytl Radomír Krupa

Více o projektu se dozvíte na: www.kolaproafriku.cz

Fotogalerie
3895

Další články z rubriky

Purina staví moderní psí hřiště ve 20 obcích napříč Českem

Purina staví moderní psí hřiště ve 20 obcích napříč Českem

Noční prohlídku dolu s kahanem v ruce zažijete v muzeu stříbra v Kutné Hoře

Noční prohlídku dolu s kahanem v ruce zažijete v muzeu stříbra v Kutné Hoře

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní