Magazín Elita

Nit

Především bychom měli více odpočívat. Často zpodobňuje nervy a nervovou soustavu. Délka nitě může naznačovat závažnost situace, čím delší, tím je situace závažnější a urgentnější je také volání SOS. Klubko nití a smotávání nabádá k mlčenlivosti nebo ke střežení tajemství. Pokud je klubko snícím i jinou osobou odmotáváno, něco se prozradilo a ten, kdo rozmotává, ten to prozradil, ale mohl se jen přeříci (uřekl se). Černé hedvábné nitě mluví o šťastné lásce a slibech o ní, které by se měly naplnit. Pokud jsou černou nití šité bílé šaty, čekají nás závažné problémy, přijdou smolné dny.