Magazín Elita

PROČ SI ANGELINA JOLIE NECHALA ODSTRANIT PRSA?

PROČ SI ANGELINA JOLIE NECHALA ODSTRANIT PRSA?

V tomto roce pobláznila ženy na celém světě Angelina Jolie, když si nechala preventivně „odstranit“ svá prsa. Od okamžiku, kdy zpráva proběhla médii, se do ordinací plastických chirurgů, chirurgů, mammologů, onkologů a gynekologů hrnou zdravé ženy s přáním, že by si raději též nechaly odstranit prsa, než aby onemocněly rakovinou. Amputace prsu (mastektomie) nebo jen odstranění prsní žlázy jsou však zákroky poměrně rozsáhlé a mají své indikace. K této problematice se vyjadřuje plastický chirurg MUDr. Libor Kment, z kliniky Esthé:

„Rozhodně není vhodné provádět tyto zákroky zdravým ženám. Amputace prsu je indikována většinou jen u pacientek s pokročilým nádorovým onemocněním prsu.

Z preventivních důvodů nebo u méně pokročilých onemocnění prsu je možné provést subkutánní mastektomii, která je méně radikální, jelikož spočívá “pouze“ v podkožním odstranění mléčné žlázy,“ vysvětluje lékař.

Klasická amputace prsu nebo kůži šetřící mastektomie jsou výkony obvykle indikované u pacientek s rakovinou prsu, kterým by nebylo možné nádor dostatečně odstranit částečnou mastektomií nebo v případech, kdy není možné po částečném výkonu provést ozáření. Při klasické amputaci se odstraní celý prs i s kůží a bradavkou a na hrudníku zůstane jen rovná jizva. U kůži šetřící mastektomie se odstraní prsní žláza spolu s částí kůže a bradavkou. Část kůže a podkoží se v tomto případě ponechá v nadbytku, aby byla ulehčena budoucí rekonstrukce prsu. 

Při subkutánní mastektomii je zachován nejen celý kožní kryt, ale také celý dvorec s bradavkou. Je tedy podkožně odstraněna jen prsní žláza. Subkutánní mastektomie je indikována převážně jako preventivní výkon u rizikové prsní žlázy a u některých typů malých karcinomů prsu.

Preventivní odstranění prsní žlázy se provádí za účelem minimalizace rizika vzniku karcinomu prsu. Lékaři tento postup volí u pacientek se zvýšenou pravděpodobností vzniku nádorového onemocnění.

10% karcinomů prsu vzniká na podkladě genetické dispozice. V dnešní době známe již řadu genů, které podmiňují zvýšenou pohotovost k sledování vzniku karcinomu prsu. Nejznámější jsou geny BRCA1 a 2. Tyto geny mohou přenášet jak ženy, tak i muži. Jejich děti pak mají 50% pravděpodobnost, že geny zdědí. U ženy s vrozenou mutací těchto genů je až 85% pravděpodobnost, že v průběhu života onemocní karcinomem prsu. Mutace genů se může zjistit genetickým testováním, které probíhá na doporučení genetika u podezřelých osob.

Vedle dědičné dispozice může být také preventivní odstranění prsů doporučeno z důvodu různých onemocnění prsní žlázy, při kterých je riziko vytvoření karcinomu v nemocné žláze zvýšené.

Je-li pacientce doporučeno odstranění prsu nebo prsní žlázy, měla by ji být nabídnuta i možnost rekonstrukce prsu. Ta může být provedena ihned při stejné operaci nebo s odkladem několika měsíců. Existují různé typy výkonů, z nichž operatéři na klinice Esthé vybírají. V potaz musí vždy brát tvar a velikost prsů před operací, celkové faktory, očekávání pacientky a technické možnosti.

K doplnění objemu prsu může být využita vlastní tkáň, nebo je prs rekonstruován pomocí cizího materiálu. Nejčastěji se používá silikonový implantát.  

Rekonstrukce prsu implantáty představuje technicky nejjednodušší způsob obnovení objemu prsu. „Kombinace s odstraněním prsní žlázy metodou subkutánní mastektomie, kdy je zachováno dostatečné množství kožního krytu, umožňuje dosažení kosmeticky velmi dobrého výsledku. Při operačním výkonu odstraňujeme žlázu a implantát vkládáme převážně pod prsní sval,“ vysvětluje MUDr. Libor Kment z kliniky plastické chirurgie Esthé

U pacientek s povadlými prsy je možné provést kombinovaný zákrok, kdy se vedle odebrání prsní žlázy odstraní i část kožního krytu a prs se modeluje. Výsledná jizva je ve tvaru obráceného T. Do takto vytvarovaných prsů lze vložit silikonové implantáty rovnou (případně vlastní tkáň při lalokové plastice) nebo se provede doplnění objemu s odstupem několika měsíců. U objemných prsů se silným podkožím lze někdy vytvořit dostatečný objem pouhým vyplněním vlastní podkožní tkání prsů a vazivovou vrstvou kůže.

Jiný způsob rekonstrukce prsu vlastní tkání reprezentuje využití břišních laloků. Tyto náročnější operace je někdy možné provést rovnou při subkutánní mastektomii, většinou se však provádí s odstupem a převážně v případech, kdy je potřeba doplnit jak objem, tak nedostatek kožního krytu. Výhodou takovéto plastiky je, že rekonstruovaný prs je složen jen z vlastní tkáně a tak se i chová. Odpadají komplikace spojené s užitím silikonových implantátů, jako je riziko ruptury či vazivové kontraktury. Kosmetický efekt může být velmi dobrý a je možné vytvořit i lehce povadlý prs odpovídající zdravé straně, na které pak již není potřeba prs nijak upravovat. Takto rekonstruovaný prs se chová přirozeněji i v dlouhodobém horizontu. Na druhou stranu se ale jedná o výkon náročnější a přinášející určitá rizika. Mikrochirurgicky přenesený TRAM lalok je ale k břišní stěně šetrnější a rizika špatného prokrvení laloku jsou při dobře provedené cévní spojce a dobré pooperační péči minimalizována. 

Další z variant rekonstrukce je modelace prsů s rekonstrukcí tkáňovými expandéry, které tolik neohrožují výživu tkání jako objemné implantáty. Teprve následně, zpravidla po několika měsících, je provedena definitivní rekonstrukce silikonovými implantáty.

V této problematice se také využívá přenos vlastní tukové tkáně, tzv. fatgrafting, ovšem jedná se spíše o doplňkovou metodu.

Preventivní odstranění prsní žlázy musí být provedeno vždy jen na doporučení odborníka a na základě konkrétní diagnózy. Díky pokroku v diagnostice jsou jak patologické nálezy v prsní žláze, tak i genetické odchylky zvyšující rizika karcinomu prsu stále častěji a včas zjišťovány. Preventivní odstranění prsní žlázy tudíž nabývá na významu a dotýká se stále většího počtu žen.

„Na druhou stranu by měly ženy zůstat klidné a v případě jakýchkoliv pochybností by měly navštívit svého mammologa nebo gynekologa a podstoupit adekvátní vyšetření. Není nutné zbytečně podléhat mediální panice a vidět se ihned na operačním stole,“ ujišťuje ženy zkušený plastický chirurg MUDr. Kment z kliniky Esthé.

 

Foto: Esthé

www.esthe-plastika.cz

Fotogalerie
3928 3929 3930 3931 3932

Další články z rubriky

Jaké chyby můžete udělat při výběru dioptrických brýlí.  Na co si dát pozor.

Jaké chyby můžete udělat při výběru dioptrických brýlí. Na co si dát pozor.

Krása a zdraví v každé kapce!

Krása a zdraví v každé kapce!

Třetina Čechů hodnotí kvalitu svého spánku jako špatnou

Třetina Čechů hodnotí kvalitu svého spánku jako špatnou

Jak nejlépe pečovat o nová prsa? Průvodce prvními kroky

Jak nejlépe pečovat o nová prsa? Průvodce prvními kroky

S přibývajícím věkem roste riziko vzniku očních vad. Znáte ty nejčastější?

S přibývajícím věkem roste riziko vzniku očních vad. Znáte ty nejčastější?

Koncert pro život