Magazín Elita

DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU II.

DO DŮCHODU BEZ DŮCHODU II.

Pracuji již řadu let v poradně, která primárně pracuje se seniory, osobami se zdravotním postižením a osobami pečujícími o blízkou osobu. Ti, kteří jsou mladí a mají okolo sebe jen zdravé jedince, toto téma asi nezaujme, přesto se dotýká každého z nás. Úraz a nemoc nás mohou zaskočit kdykoli.

V posledních letech se setkávám velice často s rozhořčenými důchodci – seniory, kteří mají nízký starobní důchod, ale také s osobami, jejichž zdravotní stav je označen jedním ze třech stupňů invalidity (dříve částečná či úplná invalidita), ale nemají nárok na výplatu invalidního důchodu. Důvodem je, že nesplnili obecnou podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu.  Znamená to, že neodváděli z příjmu pojistné do příslušného (pojišťovacího) systému.

Nesplníte-li dobu pojištění, není z čeho vypočítat dávku, tedy důchod. Nejčastěji s překvapením se toto týká osob, které pracují řadu let „ na černo“ či nepracují vůbec či jen občas vezmou nějakou brigádu, která nezakládá zaměstnavateli povinnost placení pojistného. Do stejné situace se mohou také dostat invalidní osoby, které jsou zařazeny v I. stupni invalidity a nejsou zaměstnány a ani přihlášeny do evidence úřadu práce, protože v tom případě za ně nikdo neplatí pojistné. Je tu však možnost, že si každý může platit sám o své vůli ze svého účtu pojistné, čímž se mu doba pojištění započítává.

Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je následující:

  • osoba starší 38 let alespoň 10 let
  • osoba starší 28 let 5 roků
  • osoba ve věku od 26 let do 28 let 4 roky
  • osoba ve věku od 24 let do 26 let 3 roky
  • osoba ve věku od 22 let do 24 let 2 roky
  • osoba ve věku od 20 do 22 let 1 rok
  • osoba do 20 let věku méně než 1 rok.

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel.  Rozhodnul Soudní dvůr EU

Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel. Rozhodnul Soudní dvůr EU

Čapkův památník slaví šedesátiny. Zve na výstavu, poprvé představí rukopisy a uvede nový dokumentární film

Čapkův památník slaví šedesátiny. Zve na výstavu, poprvé představí rukopisy a uvede nový dokumentární film

BIOCULTUS – jediná, skutečně udržitelná kompostovací toaleta pro veřejný prostor

BIOCULTUS – jediná, skutečně udržitelná kompostovací toaleta pro veřejný prostor

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

Koncept jedlých měst a originální produkce potravin ve velkých městech se opět představí v   Holešovické tržnici

Koncept jedlých měst a originální produkce potravin ve velkých městech se opět představí v Holešovické tržnici

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT