Magazín Elita

Nepřátelé

Je nutné více dbát instinktů, dát na první dojem, protože nepřátelé ve snu jsou vždy varováním. Měli bychom být více zdrženliví a vyplatí se nám to. Dostaneme-li s, čeká nás ostrá diskuse do války s nepřáteli   a bude možné mluvit o válečném stavu, který s sebou  ponese škody.