Magazín Elita

Nádeník

Blíží se problémy a potíže, kterým se nedá vyhnout.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM