Magazín Elita

SANEP: DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU PODLE ČECHŮ NEPOSTRADATELNÍ

SANEP: DOBROVOLNÍ HASIČI JSOU PODLE ČECHŮ NEPOSTRADATELNÍ

Většina domácí populace vnímá dobrovolnické hasičské sbory jako nepostradatelné, v krizových situacích potřebné, avšak nedostatečně oceněné. Ukázal to exkluzivní červencový průzkum společnosti SANEP.

Z výsledků šetření společnosti SANEP, které se zaměřilo na vnímání dobrovolných hasičů, jejich činnosti a aktivit z pohledu veřejnosti, vyplývá, že široká veřejnost si práce dobrovolných hasičských sborů váží a vnímá dobrovolné hasiče jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí a také jako nejtypičtější součást života obcí mezi zájmovými a společenskými organizacemi.

Pod pojmem "dobrovolní hasiči", si 23,9 % dotázaným, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, vybaví "pomoc při požárech a dalších živelných pohromách". "Obětavost a statečnost lidí, kteří zachraňují lidské životy a majetky ve svém volném čase," si pak vybaví pod pojmem dobrovolní hasiči 21,2 % dotázaných.

Tvrzení, že "Dobrovolným hasičům nejde o vlastní prospěch" je platné v souvislosti s dobrovolnými hasiči podle názoru 41,5 % respondentů. S tvrzením, že "Dobrovolní hasiči jsou vždy po ruce, když je jakýkoli problém" pak bezprostředně spojuje činnost dobrovolných hasičů 39,7 % dotázaných. Tvrzení, že "dobrovolní hasiči jsou jedni z největších hrdinů naší země" pak platí dle názoru pro 14,1 % dotázaných.

Dobrovolné hasiče vnímá jako nedílnou součást národních hodnot českých, moravských a slezských zemí 29,1 % respondentů. Dobrovolné hasiče pak vnímá jako organizaci, které by se měla věnovat větší pozornost, 24,5 % dotázaných a jako statečné lidi vnímá dobrovolné hasiče 23,3 % dotázaných.

Názor, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou součástí života českých a moravských obcí sdílí v souhrnu 92,6 % dotázaných, tedy téměř absolutní většina domácí populace.

Většinový názor pak panuje i v otázce podpory dobrovolných hasičů ze strany státu, kdy podle mínění v souhrnu 66 % respondentů stát dobrovolné hasiče podporuje nedostatečně.

Z možných osmi profesí vnímá hasiče jako nejpřínosnější profesi pro společnost 16,5 % dotázaných, což je třetí nejpřínosnější povolání. Na prvních dvou místech se umístili lékaři (25,9 %) a učitelé (23,7 %).

Hasiče vnímá jako nejtypičtější zájmovou a společenskou organizaci života tuzemských měst a obcí 30,5 % dotázaných. Zahrádkáře pak považuje za nejtypičtější součást života tuzemských obcí 21,6 % dotázaných, fotbalisty 19,6 %, sokoly 5,4 %, turistické oddíly 4,1 %, včelaře 2,5 % a tenisty 0,2 % respondentů.

Za nepostradatelné pomocníky při jakýchkoliv katastrofách a mimořádných událostech považuje dobrovolné hasiče v souhrnu 89,2 % dotázaných.

V případě povodní, či jiných živelných pohrom by se s žádostí o pomoc obrátilo 69,8 % respondentů na hasiče. Na armádu by se obrátilo s žádostí o pomoc 6,4 % dotázaných, policii 5,2 %, zdravotní záchranáře 2,8 % a faráře 1,8 % dotázaných.

Za potřebné, považuje dobrovolné hasiče jako součást integrovaného záchranného systému v souhrnu 87,3 % respondentů.

Podle názoru v souhrnu 63 % dotázaných nejsou dobrovolní hasiči dostatečně finančně a materiálně zabezpečeni.

Názor, že činnost dobrovolných hasičů je nedoceněna, sdílí v souhrnu 62,8 % dotázaných.

Jako pozitivní hybnou sílu mládeže a života na venkově vnímá dobrovolné hasiče 37,9 % respondentů. Podle názoru 26,1 % respondentů jsou pak dobrovolní hasiči jednou z mála národních hodnot naší země a jako příklad sounáležitosti, morálky a vlastenectví vnímá dobrovolné hasiče 24,7 % respondentů.

Názor, že by měl být hasičský sport podporován státem jako jiná sportovní odvětví, sdílí v souhrnu 70,8 % dotázaných.

Stát se dobrovolným hasičem by se v případě možnosti chtělo v souhrnu 29,4 % veřejnosti.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 9. - 19. července 2013 na vybrané skupině 9.638 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 28.115 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
3107 3108

Další články z rubriky

Hanka Mašlíková varovala finalisty Muže roku před hejty na sociální síti. Sama s nimi má dost zkušeností

Hanka Mašlíková varovala finalisty Muže roku před hejty na sociální síti. Sama s nimi má dost zkušeností

Zpěvačku Petru Černockou poznávají i školáci. Saxana ji provází už přes 50 let

Zpěvačku Petru Černockou poznávají i školáci. Saxana ji provází už přes 50 let

Nový titul Haliny Pawlowské: A přeskočila jiskra

Nový titul Haliny Pawlowské: A přeskočila jiskra

Motorkáři podpořili Nedoklubko historicky nejvyšší částkou

Motorkáři podpořili Nedoklubko historicky nejvyšší částkou

Studentka z Borovna na Plzeňsku má netradičního adrenalinového koníčka: vytvořila partu „lovců“ zvýhodněných balíčků potravin Nesnězeno v PENNY

Studentka z Borovna na Plzeňsku má netradičního adrenalinového koníčka: vytvořila partu „lovců“ zvýhodněných balíčků potravin Nesnězeno v PENNY