Magazín Elita

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Dříve než se rozhodnete podnikat, je nezbytné vědět, zda jste dobře na podnikání připraveni. Musíte vědět předem, zda je o náš předmět podnikání zájem, jak je velká a silná konkurence a po té musíte vytvořit podnikatelskou strategii a použít nástroje účinného marketingu, abychom byli na trhu úspěšní.

Čím přesnější jsou vaše poznatky a informace o produktu, který hodláte nabízet či uvést na trh, tím hodnotnější vytvoříte rozvahu, ve které si ujasníte samotné postupy, možnosti a rizika vlastního podnikání. Pokud vše nezohledníte, tedy pozitiva i negativa rozvahy, můžete si přivodit zbytečné a nepříjemné komplikace již od samého začátku podnikání, například tím, že podceníte přístup spojený s podmínkami pro založení živnosti či na základě toho, že budete pracovat s materiály, které nejsou pro český trh povoleny k užívání nebo jsou zdraví nebezpečné.  Podnikání má celou řadu úskalí, ale pokud dodržujete daná pravidla, vstoupíte na pomyslnou legitimní startovací čáru a navíc máte trhu, co nabídnout, můžeme vám jen přát hodně zdaru a úspěchů na stezce podnikání.

Položte si ze všeho nejdříve zásadní otázky - jednoduchá  rozvaha

 1. Víme, v jakém oboru budete podnikat?
 2. Máme dostatečný vstupní (nezbytný) kapitál?
 3. Známe reálnou poptávku po vašem produktu?
 4. Máme místo, odkud budeme svou činnost řídit a organizovat?
 5. Máme vhodné místo pro samotné podnikání, potřebujeme vytvořit provozovnu?
 6. Splňujeme zvláštní podmínky provozování živnosti?
 7. Pokud nesplňuji, získám osobu, kterou ustanovím odpovědnou osobou?

I jedna jediná záporná odpověď nabádá, abyste se na podnikání lépe připravili a začátek ještě odložili, byť by jen o pár dnů či týdnů. Za „chodu“ se vždy vše hůře dohání.

Podnikat nemusíme jen dle živnostenského zákona

Ne vždy potřebujete pro své podnikání živnostenské oprávnění. Druh a způsob našeho podnikání může spadat do skupiny činností, ke kterým není nutné živnostenské a ani jiné oprávnění, ale mohou podléhat specifickým evidencím. Pro jiné naopak potřebujete zvláštní povolení od dalších úřadů a institucí jako je například Česká národní banka, Ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady apod.

Jedná se například o tyto činnosti:

 • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
 • činnost autorů
 • nezávislá povolání
 • zisk z pronájmu vlastnictví
 • činnosti upravené zvláštními předpisy (daňové poradenství, činnost advokátů, znalců, soudních exekutorů, makléřů, tlumočníků, lékařská praxe, sociální služby, léčitelství apod.)


Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, to je výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Tradiční Francouzský trh se vrací na pražskou Kampu

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Nové limity pro audit mohou změnit podnikatelský trh

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti

Onboarding nového zaměstnance z hlediska kybernetické bezpečnosti