Magazín Elita

Myš

Vždy varuje před zbytečnou námahou a nabádá nás k vytváření rezerv (ve všeobecné rovině). Píská-li myš, je to varování. Pobíhá-li sem a tam, jsme rozmrzelí, dlouhodobě máme špatnou náladu. Bílé myšky vyjadřují naše neopodstatněné strachy. Lapená myš je štěstí v neštěstí, avšak myš v pastičce vyjadřuje, že snícího čeká nepříjemné jednání s nejistým  výsledkem a navíc s protivnými  lidmi.