Magazín Elita

Abatyše

 


 

Symbol abatyše, chcete-li matky představené ženského kláštera některých řádů primárně vyjadřuje uvědomění si přicházejících změn, také nové myšlenky a do jisté míry také zpytování svědomí ve smyslu, například: jsou změny které přicházejí čisté, jsou mé kroky etické?

Vidíme-li ji v klášteře a je k nám přívětivá, je jisté, že nám někdo pomůže, zachytí nás v našem pádu na dno. Mluví-li s námi či nás kárá, je jasné, že bychom si měli udělat pořádek v osobních i pracovních záležitostech. Potkat se sní a jen se pozdravit, nasvědčuje tomu, že máme být na co hrdí. Intimní vztah s abatyší varuje před zbytečně velkými dobročinnými skutky, ale také se může jednat o podporu či přispívání někomu, kdo toho není hoden. Může se také jednat o podporu projektu, jehož dopad přeceňujeme.