Magazín Elita

Mučení

Znak SOS, cítíme se v ohrožení, v tísni. Mučí-li snící někoho, budou naše jednání poznamenána nespravedlností, která na někom pácháme. Jsme-li na mučení někoho jiného, jsme citliví a máme soucit s lidmi v okolí, kterým nemůžeme pomoci. Všeobecně se vždy musíme zamyslet nad tím, zda nejednáme ukvapeně, namyšleně či arogance.