Magazín Elita

Mrtvola

Neudělali jsme dostatek toho, abychom si mohli říci, že je vše vyřešeno - táhneme si s sebou problémy. Nemůžeme stále odhalit důležité skutečnosti vedoucí k vyjasnění některých událostí, které se nás dotýkají. Jsme-li ve snu mrtvolou, něco definitivně končí. Mrtvola (neznámého) všeobecně oznamuje, že je v dohledu svatba nebo křtiny v blízkém okruhu lidí. Mrtvola partnera či partnerky - definitivní  konec vztahu, či jeho pomalé přibližování. Zemřeme-li ve snu, čeká nás štěstí. Vidíme-li mumii, někdo si vzpomene na něco, co nám již dlouho dluží či oživí něco, co jsme již dávno zapomněli.