Magazín Elita

SANEP: ČEŠI SE PŘI NÁKUPU ORIENTUJÍ PODLE CENY A TRVANLIVOSTI

SANEP: ČEŠI SE PŘI NÁKUPU ORIENTUJÍ PODLE CENY A TRVANLIVOSTI

Češi se při nákupu orientují zejména podle ceny a trvanlivosti, ve složení pak dávají přednost chemii a tzv. éčkám před nutričními hodnotami, ukázal exkluzivní, který byl proveden na reprezentativní skupině 12.623 respondentů. Většina domácí populace se orientuje při nákupu potravin zejména podle ceny a trvanlivosti. Výsledky průzkumu však dále ukázaly, že roli při výběru potravin hraje i jejich složení. Ovšem jen necelá polovina Čechů vnímá v souhrnu jako důležitý faktor při nákupu potravin výživovou hodnotu.

Zatímco lidé se při výběru potravin obávají nejvíce chemikálií, emulgátorů a dalších přídavných látek, mezi odborníky je za největší hrozbu považována právě výživová skladba. Skutečnost, že špatného nutričního složení stravy se ve vztahu ke zdraví obává v souhrnu pouze 55,7 pct konzumentů, však poukazuje na to, že právě informacím o nutričních hodnotách potravin konzumenti příliš nerozumí. Tomu nasvědčuje i zjištění, že kvalitní potravinu pozná podle jejího složení 25,4 pct dotázaných, ovšem pouze 12,6 pct konzumentů uvedlo, že kvalitní potravinu pozná podle výživových hodnot.

Odborná poradkyně iniciativy "Vím, co jím a piju" PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., však v této souvislosti upozorňuje, že by lidé měli více hledět právě na nutriční hodnoty, neboť nevhodně sestavený jídelníček je podle Hlavaté příčinou řady onemocnění, jako jsou srdečně-cévní choroby, diabetes 2. typu, nadváha, obezita.

Za zajímavé lze považovat zjištění, že v souhrnu 46,6 pct dotázaných by uvítalo, pokud by existovalo označení kvality výrobku, které by konzumentům pomohlo při výběru takových potravin, které odpovídají výživovým doporučením pro zdravý životní styl.

Z tohoto výsledku je tedy rovněž patrné, že informace o nutričním složení potravin nejsou pro běžného spotřebitele příliš srozumitelné, a proto by významná část veřejnosti, z níž více než 80 pct je navíc přesvědčeno, že kvalita potravin má přímý vliv na jejich zdravotní stav, uvítala právě jakési doporučení např. formou certifikace či značky kvality.

Značkou, která si klade za cíl hlídat právě výživové hodnoty a složení potravin je "Vím, co jím". Za dva roky jejího působení na domácím trhu ji zná 18,6 pct nakupující veřejnosti.

Jak ukázal průzkum společnosti SANEP, poptávka po značce, která by pomohla spotřebitelům v orientaci ve výživovém složení potravin, je u domácí populace vysoká a právě značka "Vím, co jím" by tuto poptávku mohla plně uspokojit.

Ovšem na druhou stranu u domácí populace panuje značná nedůvěra vůči logům na potravinách. Jak totiž dále ukázal průzkum společnosti SANEP, největší část dotázaných postrádá jasně daná kritéria pro udělení značek. Aby takovým značkám důvěřovali, musely by potraviny být posuzovány nezávislými laboratořemi a především by udělení značky mělo být solidní.

Pro úspěch značky "Vím, co jím" je tedy alfou a omegou vybudování důvěry u spotřebitelů. Udělování loga kvality by obecně mělo být podmíněno jasnými pravidly a nezávislými kontrolami složení potravin. A právě na takových hodnotách iniciativa Vím, co jím a piju staví.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden pro iniciativu "Vím, co jím a piju" ve dnech 27. března - 7. dubna 2013 na vybrané skupině 12.623 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 220 tisíc registrovaných uživatelů 37.928 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru.  

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
3161 3162 3163 3164 3165

Další články z rubriky

Operace nosu dodá sebevědomí, potvrzují i odborníci

Operace nosu dodá sebevědomí, potvrzují i odborníci

Tibet Cardio: Rakytníkové kapsle v uspěchané době ochrání vaše srdce

Tibet Cardio: Rakytníkové kapsle v uspěchané době ochrání vaše srdce

Tajemství krásy? CO2 frakční laser v estetickém centru Markin!

Tajemství krásy? CO2 frakční laser v estetickém centru Markin!

Zatočte s vráskami za pomoci kolagenovými kapslemi

Zatočte s vráskami za pomoci kolagenovými kapslemi

Na světě je téměř 300 milionů barvoslepých. Jak vidí svět?

Na světě je téměř 300 milionů barvoslepých. Jak vidí svět?

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM