Magazín Elita

SANEP: TÉMĚŘ ŠESTINA DĚTÍ TRPÍ NADVÁHOU ČI OBEZITOU

SANEP: TÉMĚŘ ŠESTINA DĚTÍ TRPÍ NADVÁHOU ČI OBEZITOU

Téměř šestina dětí trpí nadváhou či obezitou k níž podle názoru drtivé většiny rodičů přispívají i školní automaty na sladkosti, které by podle většiny rodičů měly být na školách zakázány, jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP.

Téměř šestina českých rodičů (16,8%), kteří mají jedno či více dětí mladší 18 let uvádí, že jejich dítě trpí obezitou či výraznou nadváhou. Psychické problémy má pak dle názoru rodičů 32,3% dětí trpících obezitou či výraznou nadváhou.

Téměř tři čtvrtiny (74,4%) českých rodičů, pak souhlasí s názory pediatrů a odborníků, kteří upozorňují na alarmující výskyt obézních dětí.

I přestože výsledky aktuálního průzkumu společnosti SANEP jsou téměř shodné s výsledky získanými v roce 2011, je zřejmé, že dětská obezita je i nadále velkým problémem, na němž se dle názoru 88,2% rodičů podílí i možnost, že si děti mohou v automatech nebo v bufetech, které školy samy provozují, koupit sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary.

Kontrolu nad tím, zda si dítě kupuje ve škole sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary nemá v souhrnu alarmující počet 38,6% rodičů.

Automaty v nich si děti zejména na základních a středních školách mohou koupit sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary, by pak měly být dle názoru 74,9% dotázaných na školách zakázány.

Skutečnost, že dětská obezita je nadále vážným problémem potvrzuje názor v souhrnu 26,4% rodičů, kteří se domnívají, že aktuální váha jejich potomků vyvolává vážné obavy o jejich zdraví.

Odbornou pomoc v důsledku nadměrné obezity dítěte muselo vyhledat v souhrnu 16% rodičů.

Z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP rovněž vyplývá, že téměř třetina rodičů (32,3%) je přesvědčena, že jejich děti vinou obezity trpí psychickými problémy.

Mezi hlavní příčiny, které dospělí v souvislosti s obezitou či nadváhou svého potomka udávají, lze zařadit lenost, kterou uvedlo 25,4% rodičů a přejídaní (23,2%).

Vzhledem ke skutečnosti, že zásadní vliv na zdravý životní styl dětí mají právě rodiče, není příliš povzbudivé, že 45,4% rodičů nejde svým dětem v oblasti zdravého životního stylu příkladem.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14. -18. dubna 2013 na vybrané skupině 6.826 otázaných, kteří mají jedno či více dětí mladší 18 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu majícího více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů, 19.493 dotázaných. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
4324 4325 4326 4327

Další články z rubriky

Operace nosu dodá sebevědomí, potvrzují i odborníci

Operace nosu dodá sebevědomí, potvrzují i odborníci

Tibet Cardio: Rakytníkové kapsle v uspěchané době ochrání vaše srdce

Tibet Cardio: Rakytníkové kapsle v uspěchané době ochrání vaše srdce

Tajemství krásy? CO2 frakční laser v estetickém centru Markin!

Tajemství krásy? CO2 frakční laser v estetickém centru Markin!

Zatočte s vráskami za pomoci kolagenovými kapslemi

Zatočte s vráskami za pomoci kolagenovými kapslemi

Na světě je téměř 300 milionů barvoslepých. Jak vidí svět?

Na světě je téměř 300 milionů barvoslepých. Jak vidí svět?

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM