Magazín Elita

SANEP: TÉMĚŘ ŠESTINA DĚTÍ TRPÍ NADVÁHOU ČI OBEZITOU

SANEP: TÉMĚŘ ŠESTINA DĚTÍ TRPÍ NADVÁHOU ČI OBEZITOU

Téměř šestina dětí trpí nadváhou či obezitou k níž podle názoru drtivé většiny rodičů přispívají i školní automaty na sladkosti, které by podle většiny rodičů měly být na školách zakázány, jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP.

Téměř šestina českých rodičů (16,8%), kteří mají jedno či více dětí mladší 18 let uvádí, že jejich dítě trpí obezitou či výraznou nadváhou. Psychické problémy má pak dle názoru rodičů 32,3% dětí trpících obezitou či výraznou nadváhou.

Téměř tři čtvrtiny (74,4%) českých rodičů, pak souhlasí s názory pediatrů a odborníků, kteří upozorňují na alarmující výskyt obézních dětí.

I přestože výsledky aktuálního průzkumu společnosti SANEP jsou téměř shodné s výsledky získanými v roce 2011, je zřejmé, že dětská obezita je i nadále velkým problémem, na němž se dle názoru 88,2% rodičů podílí i možnost, že si děti mohou v automatech nebo v bufetech, které školy samy provozují, koupit sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary.

Kontrolu nad tím, zda si dítě kupuje ve škole sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary nemá v souhrnu alarmující počet 38,6% rodičů.

Automaty v nich si děti zejména na základních a středních školách mohou koupit sladké nápoje, čokoládové tyčinky, chipsy a různé polotovary, by pak měly být dle názoru 74,9% dotázaných na školách zakázány.

Skutečnost, že dětská obezita je nadále vážným problémem potvrzuje názor v souhrnu 26,4% rodičů, kteří se domnívají, že aktuální váha jejich potomků vyvolává vážné obavy o jejich zdraví.

Odbornou pomoc v důsledku nadměrné obezity dítěte muselo vyhledat v souhrnu 16% rodičů.

Z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP rovněž vyplývá, že téměř třetina rodičů (32,3%) je přesvědčena, že jejich děti vinou obezity trpí psychickými problémy.

Mezi hlavní příčiny, které dospělí v souvislosti s obezitou či nadváhou svého potomka udávají, lze zařadit lenost, kterou uvedlo 25,4% rodičů a přejídaní (23,2%).

Vzhledem ke skutečnosti, že zásadní vliv na zdravý životní styl dětí mají právě rodiče, není příliš povzbudivé, že 45,4% rodičů nejde svým dětem v oblasti zdravého životního stylu příkladem.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 14. -18. dubna 2013 na vybrané skupině 6.826 otázaných, kteří mají jedno či více dětí mladší 18 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu majícího více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů, 19.493 dotázaných. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
4324 4325 4326 4327

Další články z rubriky

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

Novinka v Centru Markin v gynekologii: Vyšetření průchodnosti vejcovodů pomáhá řešit neplodnost

Novinka v Centru Markin v gynekologii: Vyšetření průchodnosti vejcovodů pomáhá řešit neplodnost

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM