Magazín Elita

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NAUČIT SE (KRÁSNĚ) ČÍST!

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NAUČIT SE (KRÁSNĚ) ČÍST!

První třída je v životě malého človíčka nesmírně důležitá. Z analfabeta se zde stvoří vzdělavatelný tvor. A jen první třída rozhodne, zda se bude v budoucnu rád vzdělávat, nebo bude brát školu jako nutné zlo. Při výuce klasickou slabikotvornou metodou jsou děti často přetěžovány – jsou nuceny naučit se nová písmena poznat, pochopit, napsat a rovnou i přečíst.

Ovšem každé dítě má jiné tempo a pomalejší žáci často nestíhají, jsou deprimováni a ztrácejí chuť k učení, četbě, komunikaci. Toto může být hlavní důvod, proč z dítěte, které se z počátku nemohlo dočkat prvního školního dne, vyroste dyslektik.

Maminka prvňáčka ze ZŠ v Hradci Králové se nejdříve této metodiky obávala. Metoda je opravdu úplně odlišná od všech ostatních, takže není divu, že měla strach, zda není její dítě jen tzv. pokusným králíkem. „Při oznámení, že se mé dítě bude učit metodou Sfumato®, jsem se vyděsila a po ukázkové hodině jsem si říkala: „Tak tudy cesta nevede.“ Obsáhlá gesta, špulení pusy, vydávání „neobvyklých“ zvuků mi ke čtení neseděly. Ale můj syn byl zcela nadšen! Po domluvě s paní učitelkou, že se jí do nácviku čtení nebudeme plést, jsme doma opakovali pouze tvary písmen, nikoli jejich spojování. No, a pak přišel ten velký den! Syn si přinesl knížku, otevřel ji a…začal plynule číst! Málem jsem se rozplakala. Každému z nás vyhovuje něco jiného, ale tahle metoda funguje jak na „vzorné“ slečny, tak na „svéhlavé“ mladé pány.“

Metoda Sfumato®pracuje se zrakem, dechem, hlasem a sluchem a učí žáky číst nahlas (Pozor, ne křičet!). Každé písmeno, které dítě tvoří hlasem, má HLASITÝ projev se silným vnitřním nábojem. Při jeho čtení si dítě jakoby drží hlásku, což zní „zpěvně“ a jen co rozliší následující písmeno, vázaně ho přidá k předchozímu. Říkáme tomu dlouhá expozice a správná intonace. Postupně se děti učí čtení písmenkových spojení zkracovat. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, protože to si určuje centrální nervový systém podle rychlosti zpracovávání všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. Technika respektuje individuální tempo čtení každého žáka. Každý čtenář má vlastní tempo čtení, ale koneční výsledek je při použití techniky Sfumato®stejný u všech dětí – říkáme mu EFEKTIVNÍ ČTENÍ, tedy ČTENÍ S POROZUMĚNÍM.

Pokud se dítě naučí číst s porozuměním, ví, co čte, vyvolává to v něm zájem o čtení, knihy, časopisy. Jelikož mu už čtení nedělá problémy, čte s radostí, protože to obohacuje jeho vnitřní svět, přináší mu nové příběhy, informace a poznatky. V čem je tato metoda tak úžasná na rozdíl od slabikotvorné metody, kterou jsme se učili my a je používána v převážné míře dodnes? Stále více se setkáváme s pojmem DYSLEXIE (vývojová porucha čtení) a NEporozuměním textu, kdy dítě čte, ale nedokáže parafrázovat obsah – neví, co čte a musí se k textu vracet. Přitom zvládnout dobře techniku čtení, naučit se číst s porozuměním a vypěstovat v malém žáčkovi zálibu ve čtení je předpokladem úspěchu dítěte v jeho dalším vzdělávání. Jak se asi musí trápit celé roky s učením dítě, které má problémy studovaný text vůbec přečíst, nebo mu dokonce není schopno porozumět? Mnoho učitelek malých prvňáčků vám potvrdí, že navzdory úsilí naučit všechny děti číst a psát, mají ve třídě i takové žáky, kteří předepsané časové rozvrhnutí vyvozování písmen a čtení běžnou slabikotvornou technikou jednoduše nestíhají a nezvládají. A tak se u těchto dětí vytváří nechuť ke škole, pocit neúspěchu a selhání. Co to všechno udělá s dětskou dušičkou? Jaká má dosah tato negativní zkušenost hned na začátku samotného vzdělávání, kdy dítě s radostí nastoupí do školy? To pochopí jen ten, kdo sám zažil tuto situaci, kdo zažil selhání na vlastní kůži, anebo ten, kdo má nepříjemnou zkušenost s vlastními dětmi. Právě to jsou důvody, proč bychom počátečnímu čtení a metodám jeho výuky měli věnovat zvýšenou pozornost. V únoru tohoto roku jsem nahlédla do první třídy na Základní škole v Hradci Králové. Děti hromadně, nahlas, pěkně vázaně, s intonací v každém slově četly z tabule věty: „Mmiiilllaaadaa mmaa nnaa sstoollee ssoodu“. „Napište mi slovo SODA na tabuli“, říká paní učitelka. „A teď udělejte z tohoto slova slovo VODA. No, kdo bude první? A teď tam nechci mít slovo VODA, ale chci, abyste napsaly slovo VADA. Výborně!“

Učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí poznávají, že problémy, s kterými se doteď u svých žáků setkávaly při slabikové metodice, se při používání metodiky Sfumato® vůbec neobjevují.

Metodiku Sfumato®- Splývavé čtení® mohou použít učitelé, speciální pedagogové i odborní zaměstnanci v poradnách, ale také je možné ji aplikovat při nápravě problémového čtení žáků. Autorka PaedDr. Mária Navrátilová vytvořila ČTENÁŘSKÉ DESATERO – Sfumato®, kde popsala podrobně jeho přínos a vysvětlila, jak tato metodika předchází doposud přetrvávajícím problémům žáků při čtení.

Autorkou metodiky prvopočátečního čtení Sfumato® - Splývavé čtení® je PaedDr. Mária Navrátilová z Prahy (původem z Liptovského Mikuláše), pedagožka s hudebně-dramatickým zaměřením s dlouholetými zkušenostmi. Na doporučení uznávaného psychologa, profesora Zdeňka Matějčka, aplikovala svoji metodu 11 let jako učitelka prvního ročníku ZŠ přímo v praxi, aby ukázala její efektivitu a účinnost. Svojí metodiku aplikuje i na děti se specifickými poruchami učení či děti dyslektické více než 35 let. Všechny zkušenosti pedagogů, kteří učí metodikou Sfumato®, ukazují, že při jejím správném aplikování se dyslexie neobjeví. Šíření metodiky čtení Sfumato® ‑ Splývavé čtení® se věnuje v České republice, na Slovensku i v zahraničí. V současnosti buduje síť vyškolených pedagogů, kteří jsou schopni pod jejím vedením školit další učitelé pro praxi, aby dostaly všechny děti šanci naučit se číst s porozuměním takovou metodou, která přináší radost a zábavu ze čtení. PaedDr. Mária Navrátilová konstatuje, že „Dyslexie je stav, do kterého dítě uvedeme špatnou čtecí technikou“.

K metodě Sfumato® se vyjádřil největší expert na dyslexii v ČR Prof. PhDr. Zdenek Matějček. „Měl jsem příležitost seznámit se s uvedenou metodou paní PaedDr. Márie Navrátilové. Pokud mohu posoudit, velice sympatický mi je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení a její důraz na slabiku a plynulost čtení. Pokládám ji za obohacení současného repertoáru postupů, jež uvádějí dítě do čtenářské gramotnosti.“

V současné době je na trhu několik knížek, učebnic, písanek a dalších učebních pomůcek, které vymyslela a napsala PaedDr. Mária Navrátilová s ohledem na metodiku Sfumato®. V dubnu dokonce proběhne křest těchto učebnic, na kterém se objeví Mahulena Bočanová, která velmi ráda přijala roli patronky. „Metoda paní Navrátilové zjednodušuje dětem život, je zábavná a má neuvěřitelné až zázračné výsledky. Děti, které nečetly, čtou a které nepsaly, píšou téměř krasopisně. Děti poznávají úspěch a jsou šťastné, tím rozkvete celá rodina. Jsem pyšná, že jsem patronkou metody Sfumato,“ řekla s úsměvem Mahulena Bočanová.

Vzdělávací instituce ABC Music v.o.s. realizuje vzdělávací programy pro pedagogické a odborné pracovníky, uspořádává odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, vydavatelské a nakladatelské činnosti a je jediným oprávněným nositelem šíření této metodiky. V současnosti připravuje mezinárodní konferenci, na kterou budou přizváni i zástupci Ministerstva školství ČR, Slovenska, Polska a Itálie, aby společně podpořili další vzdělávání pedagogů v metodice Sfumato® ‑ Splývavé čtení® pro potřeby čtenářské gramotnosti všech dětí.

 Více informací:  www.sfumato.cz, www.abcmusic.cz

Fotogalerie
4329

Další články z rubriky

Koncept SaSaZu oslavuje 15 let, k narozeninám si nadělil  novou restauraci SaSaZu Oldtown v centru Prahy

Koncept SaSaZu oslavuje 15 let, k narozeninám si nadělil novou restauraci SaSaZu Oldtown v centru Prahy

Podzimní JazzFestBrno ozdobí Al Di Meola, Kamasi Washington, José James nebo Jiří Slavík s radikálními úpravami polky

Podzimní JazzFestBrno ozdobí Al Di Meola, Kamasi Washington, José James nebo Jiří Slavík s radikálními úpravami polky

Renomovaný fotograf Jindřich Štreit vystavuje v Kroměříži

Renomovaný fotograf Jindřich Štreit vystavuje v Kroměříži

Netflix vypouští thriller o sériovém vrahovi, který má i českou stopu

Netflix vypouští thriller o sériovém vrahovi, který má i českou stopu

Muzikál ELA! přináší nelehký život netuctové dívky i její zářivou závodní kariéru v rytmu jazzu

Muzikál ELA! přináší nelehký život netuctové dívky i její zářivou závodní kariéru v rytmu jazzu