Magazín Elita

Jak je to se sny...

Sny podávají živý obraz našeho života, potřeb, potěšení, zrad, tragédií, chtíče i fantazie. Dělíme je do kategorií od kterých musíme oddělit snové obrazy, které se vážou ke skutečným zážitkům a prožitkům. V obou případech můžeme mluvit o uvolněném podvědomí (nevědomá psýcha). Sen můžeme považovat i za snovou kompenzaci skutečného života - vše z bdělého stavu.

Dnes nejsnadněji komerčně zneužívané jsou sny varovné, jejichž úkolem je vyvolat zdravé napětí, motivovat, dodat nezbytnou energii, nebo jí také ubrat. Jsou to vlastně motivační sny, které nám mohou díky svým obrazům rozšířit vědomí. Tento druh snů můžeme klasifikovat také jako apelační obrazy, protože signalizují nezbytnou změnu v časovém předstihu a my máme možnost při kvalitní analýze se na celou situaci připravit. Celkově to můžeme hodnotit tak, že mají za úkol nás donutit k odhodlání a “otevřít nám oči”, nalézt pozitiva i negativa pro případné kroky - chování.

Sny se mohou stát konceptem pro bdělý život, neboť nás oslovují výjimečným způsobem. Navazují na zážitky z bdělého stavu, protože mají za úkol nás varovat, jako apelační obrazy, protože signalizují nezbytnou změnu v časovém předstihu a my máme možnost při kvalitní analýze se na celou situaci připravit. Celkově to můžeme hodnotit, že mají za úkol nás donutit k odhodlání a “otevřít nám oči”, nalézt pozitiva i negativa pro případné kroky - chování. Sny se mohou stát konceptem pro bdělý život, vždyť nás oslovují výjimečným způsobem. Navazují na zážitky z bdělého stavu, protože mají za úkol nás varovat nebo kompenzovat náš bdělý život.

Co způsobuje sny

Sny jsou navozované vším, co nás obklopuje: filmy, rozhovory, zprávy, prostě vše, co vnímáme prostřednictvím svých smyslů. Velkou roli hraje i životospráva a strava především. Proč sny vznikají? Ponoříme se tedy do hlubin snů, abychom podchytili skutečné a prokázané chemické procesy v lidském těle. Nejlépe měřitelné hodnoty se objevují ve 3. fázi snění, kdy se zvyšuje produkce adrenalinu, který dokáže zvýšit krevní tlak a ten rozbouří hladinu cukrů a v další vazbě psychosomatického pochodu se mohou dostavit i změny rytmu srdce a zrychlená činnost srdce se může projevit jako náhlý noční ( i denní) záchvat anginy pektoris. Ve třetí fázi se se vší pravděpodobností zvyšuje i produkce kortisonu, který pozitivně v této zvýšené dávce působí na astmatiky ( bronchiální astma). Je prokazatelné, že sny dokážou zvýšit činnost žláz s vnitřní sekrecí, a tím uvolnit produkci ostatních látek v těle působících na mozek a potažmo na celé tělo.

Podvědomé ovlivňování snů

Za podvědomé vnímání můžeme považovat veškeré smyslové vnímání, které je spoluautorem snů. Freudova teorie je stále aktuální, protože jasně mluví o tom, že určitý podnět, který nás může probudit je velice rychle převeden do snových obrazů, které uchovají náš spánek. Veškeré podněty jsou reflexně převáděny.

PŘÍKLADY

Chuťové vjemy
I v průběhu snění jsou naše chuťové buňky drážděny a mohou vyvolat odpovídající snovou vizi.

Akustické vjemy
Výstřel - sen končí střelbou Hrom - sen končí tím, že je snící v bouři, ve vánici atd. zvonící budík – ve snu se může objevit kostel či kostelní zvon

Vizuální vjemy
Podnětem je rozsvícení světla, svit slunce. Tato stimulace může navodit snový obraz plný ohňů, čerstvě napadlý lesknoucí se sníh.

Hmatové a pohybové vjemy
Změny pohybu fyzického těla mohou navodit samotný děj, jako je například pád z postele.
Pád z hřebene při horské túře
Pád do propasti, do rokle
Jde většinou o sny situační.

Další možností navozeného - situačního snu mají většinou základní příčinu v individuálním čití.
Známé polévání vodou neprobuditelných spáčů může končit snovým pádem do studené vody.

Obsah snu

Obsah snů není sice vždy pochopitelný a jasný, ale jde především o oživování již jednou prožitých momentů a věcí známých. Situace jsou zařazovány do identického nebo nového prostředí, a tím vzbuzují chaos a přiklánění se k tajemným výkladům. Lépe se nám vybavují ve snech zážitky čerstvějšího data. Jde o spleť asociací, které jsou napojené na stav plného vědomí, ale je nutné si uvědomit, že časová rovina, ze které sen pochází nás může mást, protože jako děti jsme vnímali jinak zákazy, které měly výchovný ráz a dokonce to, čemu jsme se kdysi bránili, dnes bereme za své. Myslím, že však neexistuje žádný klíč pro výbavnost některých zážitků, snad možná naše senzitivnost může ovládat naše snění. Nepříznivé sny, kterých se bojíme, které se nám nelíbí nám mohou navodit prožívané stresy, napínavé situace, které prožíváme mi, naše okolí nebo je vidíme na plátnech kin, v televizi či na videokazetách. Stejně tak nám obdobné nepříjemné snové situace mohou navodit léky na spaní, psychofarmaka a některé hormony. Obdobně neblaze působí veškeré drogy včetně nikotinu, pokud se nám podaří zvýšit dávku než na jakou jsme zvyklí. Nesmíme však zapomenout na prosté přejídání se a nevhodná konzumace poživatin před spaním. Mnohá koření jako je třeba chilli, libeček a pepř nám mohou připravovaný sen v hlavě roztrhat na kusy. Abstinence u alkoholiků, kuřáků a jinak závislých se ve snech může odrážet velice dramaticky a sny mívají charakter úzkostných a děsivých snů, které neumožní ve spánku odpočívat a blokují „každonoční“ regeneraci těla. Jsou to stavy s častými otřesnými až katastrofickými zážitky, které se dají nazvat noční můrou. Tento proces se velice často projeví nejen imunodeficitem, ale také neustálým psychickým tlakem.

Uspořádání snů

Při každém nočním a někdy i denním spánku se nám zdá více snů a jejich pořadí má svoji posloupnost, myslím, že můžeme mluvit přímo o snové zákonitosti. První sny jsou útržkovité, přesto však uspořádané. Středové snění můžeme také nazvat „omlazovací fází“, kdy se vracíme zpět do dětství. Sny, které se nám zdají na závěr jsou jen těžko zařaditelné. Bývají obrazné a metafyzické.

 

PŘÍKLADY

Sny a nemoci Srdeční onemocnění signalizují v časovém předstihu některé typy snů, ale také signalizují zhoršení ischemické choroby srdeční u léčících se pacientů.

I.   Nepravidelný chod hodin či motoru.
II.  Ve snových obrazech se objevují zbraně a předměty, které končí v hrudi snícího.
III. Při probuzení je v popředí stres, napětí (i při nedostatku kyslíku). Snící má pocit, že na něho padají ve volném přírodním prostoru předměty a stroje, které v poslední chvíli explodují (letadla, bomby), narazí do domu, kopce nebo vysokého stromu.

Ochrnutí dolních končetin
I. Ve snu se objevují mravenci.
II. Snící má pocit, že má kamenné nohy.

Prozatím je náš snář ještě nedokončený a myslím, že jeho definitivní podoba nebude po dobu několika let nedokončdná, neboť trvale vyhledávám nové poznatky a trvale konzultuji jednotlivé symboly s odborníku z oboru psychologie, psychiatrie a také neurologie.

-lz-


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!