Magazín Elita

SANEP: ČEŠI JSOU KONZERVATIVCI

SANEP: ČEŠI JSOU KONZERVATIVCI

Jasný nesouhlas dává většinová část domácí populace se záměry stínového ministra školství Marcela Chládka, který navrhuje v rámci základní školní docházky zavedení na prvním stupni slovního hodnocení na místo tradičního známkovacího systému, zavedení začátku školní výuky od devíti hodin a zavedení povinné školní docházky až od sedmi let věku.

Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, podle jehož výsledků má návrh na zavedení základní školní docházky od devíti hodin podporu pouze 26,1% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Návrh na nahrazení známkování slovním hodnocením na místo tradičního známkování na prvním stupni základní školy se pak setkal se zájmem větší části domácí populace a to 34,2%. Se zavedením povinné školní docházky až od sedmi let věku pak v souhrnu souhlasí 30,7% dotázaných. Výsledky šetření společnosti SANEP tak poukazují na většinové konzervativní smýšlení domácí populace, která je nadále nakloněna stávajícím pořádkům. Největší šanci by pak mělo zavedení slovního hodnocení na prvním stupni základních škol, popřípadě v kombinaci s tradičním známkováním. Nicméně největší nesouhlas je patrný v případě zavedení začátku školní docházky od devíti hodin, s nímž nesouhlasí v souhrnu 65,8% dotázaných.

Jak dále ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP v souhrnu 70,1% dotázaných se domnívá, že pro vztahy mezi žáky na základních školách představuje problém jejich sociální úroveň, tedy sociální rozdíly mezi jednotlivými žáky. Se zavedením školních uniforem, které potírají sociální rozdíly žáků v podobě módních trendů a drahého oblečení na základních školách, by pak v souhrnu souhlasilo 40,6% veřejnosti.

Kvalitu výuky na základních školách hodnotí nejvíce dotázaných (32,5%) známkou dobře, tedy za tři.

Podle názoru 64,1% dotázaných má pak české školství na úrovni základních škol průměrnou úroveň a s úrovní učitelů na základních školách je souhrnu spokojeno 47,8% dotázaných.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 2. - 6. Března 2013 na vybrané skupině 6.517 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 15.933 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na www.sanep.cz

Fotogalerie
2131 2132 2133 2134

Další články z rubriky

Marcela Březinová a nový muž po jejím boku? A co na to policajt Upír Krejčí

Marcela Březinová a nový muž po jejím boku? A co na to policajt Upír Krejčí

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Dermacol slaví úžasných 55 let a bude nadělovat krásu, péči i diamanty

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Nový klip od Chiky Toro „I´M OUT“ - Nová kapitola

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

Muž roku David Kremeň v sobě policistu nezapře! Z řidičů ho občas mrazí

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

TŘI KRÁLOVÉ ŽEHNAJÍ DOMŮM: „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM