Magazín Elita

Moře

Změny, čím dále moře vidíme, tím větší změny nás mohou čekat. Čím krásnější pohled na klidné moře, tím lepší změny nás očekávají.  Patří sem i sny o hezké dovolené, které se  mohou naplnit. Rozbouřené moře upozorňuje na blížící se nutný souboj, boj soupeřů. Spadneme-li do moře, strčí-li nás tam někdo  , ale neutopíme se, je to potvrzení toho, že se nám štěstí vyhýbá a přijdou osudové změny. Utopíme-li se v moři, končí se velké napětí, jsme mimo nebezpečí. Je-li příliv a my jej pozorujeme, čeká nás dědictví.  Pozorujeme-li odliv, musím e si uvědomit, že štěstí je vrtkavé.