Magazín Elita

SANEP: NEKUŘÁCI UPŘEDNOSTŇUJÍ MOŽNOST VÝBĚRU PŘED ZÁKAZEM KOUŘENÍ

SANEP: NEKUŘÁCI UPŘEDNOSTŇUJÍ MOŽNOST VÝBĚRU PŘED ZÁKAZEM KOUŘENÍ

I přesto, že více jak sedmdesáti procentům domácí populace vadí kouření v restauracích, téměř polovina domácí populace, která je tvořena převážně z nekuřáků, preferuje spíše možnost výběru kuřácké či nekuřácké části restauračních zařízení před absolutním zákazem kouření. Exkluzivní průzkum společnosti SANEP potvrzuje, že domácí populace není nakloněna k přijímání striktních zákazů, které nedávají možnost volby.

Kouření podle únorového šetření společnosti SANEP vadí v souhrnu 71,7 procenta veřejnosti. Nicméně v souvislosti s kouřením tabákových výrobků v restauračních zařízeních preferuje stávající úpravu, kdy si provozovatelé mohou vybrat mezi nekuřáckou či kuřáckou restaurací či zařízením s vyhrazenými prostory, 49,2 procenta dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Plánovaný striktní zákaz kouření tabákových výrobků v restauračních zařízeních pak preferuje 36,7 procenta domácí populace, která je tvořená z dominantní nekuřácké většiny.

Názor, že případný úplný zákaz kouření v restauracích sníží počet kuřáků, sdílí 23,5 procenta veřejnosti. Stejného názoru je přitom i pouze 12,2 procenta samotných kuřáků. Názorové srovnání většinové a převážně nekuřácké veřejnosti s kuřáky poukazuje na fakt, že ve společnosti nepanuje příliš velká iluze o možném dopadu případného zákazu na snížení kuřáků.

Bez zajímavosti není ani srovnání názoru celkové populace pouze s kuřáckou částí veřejnosti v otázce kouření partnerů či partnerek. Kouření partnerky či partnera vadí, nebo by vadilo, 70,7 procenta dotázaných tvořících reprezentativní část domácí populace. Samotným kuřákům by však vadilo či vadí kouření partnerky či partnera v případě 35,5 procenta dotázaných. Na tomto srovnání je patrné, že i sami kuřáci, z nichž 24,9 procenta připouští, že jsou na kouření tabákových výrobků závislí, špatně snáší stejný návyk u svých partnerů.

Názor, že zákaz kouření v restauracích, který chystá v novém zákoně ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), sníží počet kuřáků, sdílí v souhrnu pouze 12,2 procenta konzumentů tabákových výrobků. Je tak zjevné, že si od případného zákazu kouření v restauračních zařízeních nelze slibovat zásadní pokles kuřáků v ČR. To ostatně dokládá i neméně skeptický názor 17,7 procenta dotázaných, kteří se řadí mezi kuřáckou část domácí veřejnosti, kteří se domnívají, že zákaz kouření v restauracích může uchránit 30 procent nezletilých kuřáků od závislosti na tabákových výrobcích.

Citelný zásah do rodinného rozpočtu představuje nákup cigaretových výrobků v souhrnu pro 50,3 procenta dotázaných kuřáků. Nicméně 45,8 procenta kuřáků připouští, že by zanechali kouření pouze v případě vážné nemoci.

Jako ne příliš funkční se pak v boji proti kouření tabákových výrobků ukázaly nápisy na cigaretových výrobcích „Kouření může zabíjet“, které odrazují pouze 7,7 procenta kuřáků.

Varování lékařů a statistiky nemocí a úmrtnosti mající původ v inhalování tabákového dýmu má rozhodující negativní vliv na pokračování v kouření u 20 procenta kuřáků, přičemž 44,8 procenta kuřáků přemýšlelo někdy o skončení s cigaretovými výrobky. Důvodem k cigaretové abstinenci může být i citelná úspora finančních prostředků, o níž někdy přemýšlelo 69,6 procenta kuřácké veřejnosti.

Celková veřejnost se pak zásadně staví proti nedopalkům cigaret na ulicích, které v souhrnu vadí 95,5 procenta veřejnosti, tedy patrně i samotným viníkům. Více jak čtvrtinová část veřejnosti by pak tuto nedbalost pokutovala 300 korunovou pokutou.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 24. - 27. února 2013 na vybrané skupině 9012 dotázaných (z toho 2577 kuřáků), kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel R ve věku 18-69 let. elkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 200.000 registrovaných uživatelů 16.287 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel R dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí plus minus 2,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na www.sanep.cz

Fotogalerie
2080 2081 2082 2084

Další články z rubriky

Libor Podmol rozšířil své ranní rituály o kontrolu speciálního účtu…

Libor Podmol rozšířil své ranní rituály o kontrolu speciálního účtu…

Lady Dermacol, o které ví i Hollywood, slaví neuvěřitelných 88 let

Lady Dermacol, o které ví i Hollywood, slaví neuvěřitelných 88 let

Zakladatelé Platon Finance byli hosty na prestižním summitu Ritossa

Zakladatelé Platon Finance byli hosty na prestižním summitu Ritossa

Valašští filmaři vzdávají hold Davidu Stypkovi

Valašští filmaři vzdávají hold Davidu Stypkovi

Vraťme děti do života: Prahu pokryly plakáty podporující okamžité otevření škol

Vraťme děti do života: Prahu pokryly plakáty podporující okamžité otevření škol

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM