Magazín Elita

SANEP: TÉMĚŘ DVĚ TŘETINY ČECHŮ PRO OBNOVENÍ PROCESU S KAJÍNKEM

SANEP: TÉMĚŘ DVĚ TŘETINY ČECHŮ PRO OBNOVENÍ PROCESU S KAJÍNKEM

Praha 22. února (PROTEXT) - Téměř dvě třetiny Čechů jsou pro obnovení procesu s Jiřím Kajínkem. Kauza nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka, který byl v roce 1998 odsouzen k doživotnímu trestu za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy, nadále vyvolává bouřlivé emoce a zájem většiny domácí populace, a to ve prospěch Kajínka.

Podle výsledků šetření společnosti SANEP provedeného v červenci roku 2010 většina veřejnosti stála na straně Jiřího Kajínka a přála si obnovení procesu. Jak ukazují výsledky aktuálního šetření společnosti SANEP, stejný názor na kauzu Jiřího Kajínka převládá u domácí populace i dnes. O případ doživotně odsouzeného Kajínka se podle aktuálního šetření společnosti SANEP zajímá v souhrnu 54,9% veřejnosti.

Názor, že by měl vítěz přímých prezidentských voleb Miloš Zeman po svém nástupu do prezidentského úřadu usilovat o znovuobnovení procesu s doživotně odsouzeným Jiřím Kajínkem, pak v souhrnu sdílí 58,7% domácí populace.

Dostat šanci na svoji obhajobu ve znovuobnoveném procesu by měl Kajínek podle názoru 65,4% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Téměř shodný počet domácí populace (64,1%) je pak v souhrnu toho názoru, že je reálné, že by mohl být Jiří Kajínek obětí policistů, kteří mají na svědomí dvě vraždy, za něž si Jiří Kajínek odpykává doživotní trest.

Nicméně pouze 4,6% veřejnosti sdílí názor, že by měl být Kajínek zcela omilostněn. Tyto výsledky šetření společnosti SANEP naznačují, že široká veřejnost považuje spíše než diskusi o vině či nevině Kajínka za podstatné, aby soud znovu projednal veškeré okolnosti celého případu, v němž je řada nejasností. Na ty v červenci roku 2010 upozornila média, která uvedla zprávu, že se objevily nové skutečnosti v případu vraždy podnikatele Jandy, kterou měl Kajínek spáchat v roce 1993.

Celá kauza kolem případu Kajínka tak u většinové části veřejnosti vzbuzuje velkou nedůvěru zejména ve vztahu k policii a justici. O tom ostatně svědčí i názor 84,3% dotázaných, kteří jsou v souhrnu přesvědčeni, že v České republice lze zajistit falešné důkazy a odsoudit na doživotí nevinného člověka.

Ve spravedlnost české justice pak v souhrnu věří pouze 25,3% veřejnosti a Policii ČR pak 33,9% domácí populace. Jak policii, tak i justici většinová část veřejnosti nedůvěřuje, což pochopitelně nesouvisí pouze s případem Kajínka, ale jedná se o celkový velice tristní vztah veřejnosti k těmto institucím a jejich činnosti, na něž se bezpochyby podílí i řada korupčních afér, které otřásají jak vrcholnou politickou scénou, tak zasahují i do všech složek státní správy a samosprávy včetně policie a justice.

Skutečnost, že ve společnosti převládá nedůvěra v demokratické principy a spravedlnost, dokládá i alarmující názor 94,1% dotázaných, kteří se domnívají, že někteří policisté mohou být napojeni na organizovaný zločin.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 17. - 20. února 2013 na vybrané skupině 3.433 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 12.498 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na www.sanep.cz

Fotogalerie
2068 2069 2070 2071

Další články z rubriky

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

VOTVÍRÁK odhaluje zbytek lineupu!

VOTVÍRÁK odhaluje zbytek lineupu!