Magazín Elita

Mobilizace

Vyjadřuje velké obavy snícího a starosti jiných, které nedokážeme vyřešit. V druhé řadě vypovídá o politickém napětí v zemi, někdy může dokonce značit počátek válečného konfliktu.