Magazín Elita

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ UŽ DESET LET NEMÁ KONCEPCI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření osmi psychiatrických léčeben v letech 2010 a 2011. Kontroloři prověřili, jak ústavy nakládaly s majetkem za 2,6 miliardy korun a s finančními prostředky ve výši 130,4 milionu korun. NKÚ zkontroloval také Ministerstvo zdravotnictví, které je zřizovatelem těchto ústavů. Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou koncepci rozvoje psychiatrických léčeben. A to přesto, že už v roce 2002 vláda schválila Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, ve kterém jasně popsala cíle v oblasti psychiatrické péče.

 Podle tohoto dokumentu měla péči ve velkých léčebnách částečně nahradit psychiatrická léčba v nemocnicích, v krizových centrech a také v domácím prostředí. „Omezování kapacity léčeben na maximálně 500 lůžek mělo přinést kvalitnější terapii a lepší přístup k pacientovi,“ vysvětlil viceprezident NKÚ Miloslav Kala a dodal: „Celková kapacita všech ústavů měla klesnout pod 6 tisíc lůžek následné péče.“

I když tento dlouhodobý program byl vládou přijat už před deseti lety, Ministerstvo zdravotnictví ho dál nerozpracovalo do konkrétních kroků. „Jen osm kontrolovaných léčeben má přes 6 000 lůžek, resort zdravotnictví přitom spravuje patnáct obdobných zařízení,“ zdůraznil Kala. Pět z osmi prověřených léčeben má kapacitu nad 500 lůžek, tři z nich dokonce pečují o více než tisícovku klientů. Kontroloři zjistili, že koncepční materiály ministerstva rozvoj psychiatrické péče neřeší vůbec.

U psychiatrických léčeben kontroloři našli nedostatky v účetnictví, inventarizaci majetku a časté byly i chyby při uzavírání některých smluv. Léčebny například uzavíraly nájemní smlouvy na dobu neurčitou, byť jim to zákon neumožňuje. V některých smlouvách také chyběla možnost vypovědět je, pokud uživatel neplní řádně a včas své povinnosti nebo pokud léčebny přijdou o právo majetek pronajímat.

Ústavy chybovaly i v oblasti veřejných zakázek. Například Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod postupovala nestandardně, když s jedním dodavatelem stavebních prací uzavřela dvě smlouvy o dílo za celkem 4,8 milionu korun, které pak jednadvaceti dodatky výrazně rozšířila. Výsledná cena se tak vyšplhala na 12,1 milionu korun.

Podrobnosti naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/07.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Na vlně audioknih