Magazín Elita

Míra, měřidlo

Někdo nás trvale sleduje, zajímá se o to, co děláme, s kým  spolupracujeme a s kým  se stýkáme. Nadřízení mají tendence nás kontrolovat a trvale podrobovat zkouškám. Pracujeme-li s metrem, musíme vždy pracovat tak, abychom dodržovali zákony a příslušná nařízení. Měříme-li cokoli, cítíme, že nás chce někdo oklamat a podvodnou cestou z nás  vymoci přiznání, minimálně však spoluvinu. Pokud nám někdo bere míru, ztrácíme pozornost a nedokážeme se dostatečně koncentrovat na úkoly, které máme plnit - rozptyl myšlenek, riskujeme, že neobstojíme u oficiálních i neoficiálních zkoušek.

MOTOSALON 2024