Magazín Elita

Energie slov

Je vědecky dokázáno, že ten, kdo mluví vulgárně, má větší předpoklady pro rozvoj ischemické choroby srdeční. Přemýšleli jste někdy nad tím, jakým způsobem mluvíte, zda své posluchače neodrazujete od nutné diskuse vlastním podáním slov, i když jsou slova myšlená dobře a jsou i správně volená. Antropologové tvrdí, že je jazyk prostředkem působení, nikoliv nářadím intelektu, což znamená že pomocí slova vytváříme naši skutečnost. Je tedy na nás jakou energii předneseme svým posluchačům, která jim pomůže dosáhnout cíle. To nás spojuje s pradávnou tradicí magické moci slova a pomůže nám při řešení každodenních záležitostí a problémů. Slovům dodává energii rytmus, výška zvuku, kombinace hlásek a samohlásek. U slov tedy můžeme sledovat rytmus vyvolává emocionální stavy.

Pravidelný uklidňuje a dává jistotu, nepravidelný a přerušovaný vyvolává rozčílení. Klidná intonace celých vět působí jako rytmus bubnů šamanů, kteří se chtějí uvést do zvláštního stavu. Vysoké zvuky zneklidňují, probouzejí agresi a neadekvátní reakce ve smyslu nepřiměřenosti. Když mluvíme klidně, nižšími tóny, snadněji své myšlenky předáváme druhým. Melodičnost jazyka je dána souhrou souhlásek a samohlásek, kterými vytváříme výpovědi, které se snadněji přenášejí a ukládají.

Příklad: Do okenních tabulí déšť zvoní, déšť podzimní (Leopold Staff). Vyslovíme-li to správně uslyšíme podzimní rytmický deštík, který nás uklidní. Můžeme tedy pozitivně ovlivňovat (emotivně – pozitivní emoce) průběh rozhovoru. Sledujeme-li chování posluchače, posluchačů, dokážeme si udržet pozornost a zajistíme si sledovanost. Více ovlivnitelné hlasově a slovně jsou ženy a zvolí-li tedy muž správné technické propracování, je slovo na nižší úrovni, hlavní myšlenka se v aktuální moment vytrácí a žena je tedy snadněji ovlivnitelná. Takže dámy pozor, vždy se více zaměřte na to, co je Vám konkrétně říkáno, abyste nepodlehly krásnému melodickému, rytmicky vyváženému projevu, který je o ničem a vy vyřknete zavazující slib, který pro Vás může být velice nevýhodným až nepochopitelným.

Příklad: Mezi nevysvětlitelné záhady patří atypické přepadení bankovního ústavu, kdy muž přišel k odbavovacímu okénku, požádal úřednici o vydání vysoké částky peněz a v poklidu odešel. Použil rytmických předností řeči, kdy ženu pravděpodobně emocionálně odzbrojil, pokračoval tím, že poklidným hlasem vyjádřil, že dělá dobrou věc, klidnou intonací, s nadáním šamana, ji dostal do (pravděpodobně) lehkého hypnotického stavu, ze kterého se žena „probrala“ až několik minut po jeho odchodu. Tento typ přepadení se několikrát v historii opakoval, muž nebyl nikdy dopaden.

Mantry a magická slova pocházeli nejdříve ze sanskrtských véd, filozofických knih východu. Byla používaná jako černokněžnická formule a zaklínání – nepatřily bráhmanům. Opakování tajemných slov během meditace má vést ke sjednocení s božstvem. Každá motlitba je klasickým příkladem magie. Vše vyslovujeme mírným a klidným hlasem a snažíme se napojit na své vlastní vědomí, které nás propojí s božstvem, kterému odevzdáváme naše myšlenky a prosby a tužby.

Modlitba uklidňuje a dává naději a probouzí v nás pozitivní energii, kterou potřebujeme vyslat nebo jí využít pro danou potřebu.

Dalším způsobem meditace je rytmické vyslovování nebo notování si prvotních slov neboli pra-zvuků, kterými se dorozumívali primitivní lidé: óm.

Někteří se domnívají, že některé prazvuky se ztotožňují s ideou archetypů propagovaných Carlem Gustavem Jungem, což je dle jeho názoru společenské kulturní dědictví lidstva, které je uložené v našem hromadném podvědomí.

Alfred Tennyson (1809 – 1892), anglický lord a básník vyslovil své poznatky v básni The Ancient Sage. Jeho vlastní jméno bylo klíčem k poznání vyšších stavů vědomí.


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!