Magazín Elita

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ. KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ.  KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

Jak je možné, že ženy mohou dělat i pět věcí najednou? Proč muži prochází "druhou mízou? Na tyto odlišnosti a řadu dalších rozdílů se Vám pokusíme ve stručnosti odpovědět.

Lidský mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje tělesné funkce všech orgánů, jako je činnost srdce, trávení, štěpení látek v těle, filtrace, pohyb, myšlení, paměť, vnímání a zpracování emocí, také řeč a všechny ostatní činnosti, které tělo vyvíjí. Z vědeckých studií vyplývá, že rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je evidentní.

Struktura mozku plodu (embrya) je ovlivňována zaplavováním mužského hormonu testosteronu, které vyvrcholí mezi 6-8 týdnem po početí. Je-li testosteronu malé množství, tak embryo zůstane ženským pohlavím, je-li ho vyšší dávka, narodí se chlapec. Pokud dojde k zaplavení těsně nad hraniční dávkou testosteronu, narodí se sice chlapec, ale s „ženským mozkem“. Dá se říci, že mozek se strukturuje v podstatě do schématu ženského mozku. Dále vyšší dávka testosteronu způsobí u embrya chlapců, že dojde ke zničení některých buněk v komunikačních centrech, ale také to, že dojde k povzbuzení oblasti spojené se sexualitou a průbojností. Může se také stát, že pokud se ve formativním období opakovaně objeví vyšší hladiny testosteronu, pak se prosadí mužské mozkové schéma v ženském těle.

Profesorka Louann Brizendineová, přední psychiatrička z Kalifornské univerzity se zabývala fakty, které ovlivňují mozek. Své poznatky a pozorování shrnula v knize Ženský mozek (The Female Brain), ze které jsme také čerpali při zpracování níže uvedené tabulky.

Dispoziční rozdíly ženského a mužského těla

ŽENA

MUŽ

Mezi levou a pravou hemisférou má hustější propojení. Mysl je holističtější – žena se dokáže najednou více směry: dokáže přeskakovat z jednoho téma na jiné, z nálady do nálady. Dokáže si najednou číst, mluvit a dívat se při tom na televizi, některé k tomu dokáží vykonávat i ruční práce jako je třeba pletení či háčkování.

O 30% řitší  síť spojení mezi hemisférami

než u žen, proto musí lépe analyzovat, aby nebyli zahlcováni informacemi. Dokáží se lépe soustředit na celek  - soustředění na jediný cíl.

 

Ženské oko má větší variabilitu čípků sítnice a díky tomu rozlišuje širší spektrum barev a lépe vidí na krátkou vzdálenost. Zrakovou informaci sdílejí obě hemisféry.

Má širší periferní vidění a vidí lépe detaily.

 

Rozlišuje užší, ale i jednodušší spektrum barev.

Má tunelové vidění, které je lépe uzpůsobené k vidění do dálky, které se upírá k jedinému cíli s tendencemi oddělovat tvary od pozadí.

Menší úhel periferního vidění umožňuje lépe vidět celek. Při střelbě lépe míří na střed.

Má citlivější sluch a lépe slyší výšku a zabarvení tónu. Dokáže naslouchat dvěma různým rozhovorům najednou.

Sluch mají méně ostrý.

Mozek více podporuje komunikaci, lépe jazykově vybavený (hustěji propojené hemisféry + více nervových buněk v centru řeči).

Lépe matematicky uvažují. Lépe chápou fyzický svět.

Má lepší intuici a intuitivně absorbuje duchovní učení. Je více empatická a lépe spolupracuje. Má lepší představivost.

Hůře se vciťují do druhých.

Lépe se zotavují po mozkové mrtvici.

Méně je postihují různé formy demence. V kognitivních oblastech a analytických centrech je vykazována větší aktivita.

Upřednostňují muže s nejlepší genetickou výbavou, aby zplodily zdravé a silné potomky. Potřebují se před sexem více uvolnit a opustit běžné obavy, jinak nemůže dojít k vyvrcholení

Sklon k nevěře ovlivňuje mozkový receptor (gen).

Po 42 roce života se mozek stává méně citlivým vůči ženskému hormonu estrogenu a oxytocínu. V tomto období se snižuje touha matky (ženy) pečovat o své děti, je to přirozenost, aby mohly „opustit hnízdo“.

Nejčastěji mezi 45 a 55 rokem věku mají tendence bilancovat a ujišťují se, zda jsou zachovány jeho schopnosti lovce, tendence opuštění rodiny, dlouholetého partnera.  

Z výzkumů, které provedli neurologové A. S. Dekaban a D. Sadowsky (zveřejněno v časopise Neurology) je evidentní, že novorození chlapci mají větší mozek než novorozené dívky. Mozek novorozeného průměrného chlapce je o dvanáct až dvacet procent větší než mozek průměrné novorozené dívky. Obvod chlapecké hlavy je průměrně větší o dvě procenta. Vědci však také podotýkají, že velikost mozku v porovnání s tělesnou váhou mezi chlapci a děvčaty nezaznamenává v praxi žádné rozdíly (novorozený chlapec vážící stejně jako novorozená dívka má pravděpodobně stejně velký mozek jako ona). Avšak v dospělosti váží mužský mozek o jedenáct až dvanáct procent víc než mozek ženy. Obvod hlavy u chlapců bývá vyrovnán s dívkami až v dospělosti.

-lz-


Další články z rubriky

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Gorgony byly ohavné sestry, smrtelnou Medúsu překonal udatný Perseus

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování i očistu duše

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!