Magazín Elita

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ. KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

MOZEK VELÍ ŽENSKÉMU A MUŽSKÉMU TĚLU ODLIŠNĚ.  KROM POHLAVÍ, MAJÍ TĚLA I ŘADU DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ.

Jak je možné, že ženy mohou dělat i pět věcí najednou? Proč muži prochází "druhou mízou? Na tyto odlišnosti a řadu dalších rozdílů se Vám pokusíme ve stručnosti odpovědět.

Lidský mozek je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka. Řídí a kontroluje tělesné funkce všech orgánů, jako je činnost srdce, trávení, štěpení látek v těle, filtrace, pohyb, myšlení, paměť, vnímání a zpracování emocí, také řeč a všechny ostatní činnosti, které tělo vyvíjí. Z vědeckých studií vyplývá, že rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je evidentní.

Struktura mozku plodu (embrya) je ovlivňována zaplavováním mužského hormonu testosteronu, které vyvrcholí mezi 6-8 týdnem po početí. Je-li testosteronu malé množství, tak embryo zůstane ženským pohlavím, je-li ho vyšší dávka, narodí se chlapec. Pokud dojde k zaplavení těsně nad hraniční dávkou testosteronu, narodí se sice chlapec, ale s „ženským mozkem“. Dá se říci, že mozek se strukturuje v podstatě do schématu ženského mozku. Dále vyšší dávka testosteronu způsobí u embrya chlapců, že dojde ke zničení některých buněk v komunikačních centrech, ale také to, že dojde k povzbuzení oblasti spojené se sexualitou a průbojností. Může se také stát, že pokud se ve formativním období opakovaně objeví vyšší hladiny testosteronu, pak se prosadí mužské mozkové schéma v ženském těle.

Profesorka Louann Brizendineová, přední psychiatrička z Kalifornské univerzity se zabývala fakty, které ovlivňují mozek. Své poznatky a pozorování shrnula v knize Ženský mozek (The Female Brain), ze které jsme také čerpali při zpracování níže uvedené tabulky.

Dispoziční rozdíly ženského a mužského těla

ŽENA

MUŽ

Mezi levou a pravou hemisférou má hustější propojení. Mysl je holističtější – žena se dokáže najednou více směry: dokáže přeskakovat z jednoho téma na jiné, z nálady do nálady. Dokáže si najednou číst, mluvit a dívat se při tom na televizi, některé k tomu dokáží vykonávat i ruční práce jako je třeba pletení či háčkování.

O 30% řitší  síť spojení mezi hemisférami

než u žen, proto musí lépe analyzovat, aby nebyli zahlcováni informacemi. Dokáží se lépe soustředit na celek  - soustředění na jediný cíl.

 

Ženské oko má větší variabilitu čípků sítnice a díky tomu rozlišuje širší spektrum barev a lépe vidí na krátkou vzdálenost. Zrakovou informaci sdílejí obě hemisféry.

Má širší periferní vidění a vidí lépe detaily.

 

Rozlišuje užší, ale i jednodušší spektrum barev.

Má tunelové vidění, které je lépe uzpůsobené k vidění do dálky, které se upírá k jedinému cíli s tendencemi oddělovat tvary od pozadí.

Menší úhel periferního vidění umožňuje lépe vidět celek. Při střelbě lépe míří na střed.

Má citlivější sluch a lépe slyší výšku a zabarvení tónu. Dokáže naslouchat dvěma různým rozhovorům najednou.

Sluch mají méně ostrý.

Mozek více podporuje komunikaci, lépe jazykově vybavený (hustěji propojené hemisféry + více nervových buněk v centru řeči).

Lépe matematicky uvažují. Lépe chápou fyzický svět.

Má lepší intuici a intuitivně absorbuje duchovní učení. Je více empatická a lépe spolupracuje. Má lepší představivost.

Hůře se vciťují do druhých.

Lépe se zotavují po mozkové mrtvici.

Méně je postihují různé formy demence. V kognitivních oblastech a analytických centrech je vykazována větší aktivita.

Upřednostňují muže s nejlepší genetickou výbavou, aby zplodily zdravé a silné potomky. Potřebují se před sexem více uvolnit a opustit běžné obavy, jinak nemůže dojít k vyvrcholení

Sklon k nevěře ovlivňuje mozkový receptor (gen).

Po 42 roce života se mozek stává méně citlivým vůči ženskému hormonu estrogenu a oxytocínu. V tomto období se snižuje touha matky (ženy) pečovat o své děti, je to přirozenost, aby mohly „opustit hnízdo“.

Nejčastěji mezi 45 a 55 rokem věku mají tendence bilancovat a ujišťují se, zda jsou zachovány jeho schopnosti lovce, tendence opuštění rodiny, dlouholetého partnera.  

Z výzkumů, které provedli neurologové A. S. Dekaban a D. Sadowsky (zveřejněno v časopise Neurology) je evidentní, že novorození chlapci mají větší mozek než novorozené dívky. Mozek novorozeného průměrného chlapce je o dvanáct až dvacet procent větší než mozek průměrné novorozené dívky. Obvod chlapecké hlavy je průměrně větší o dvě procenta. Vědci však také podotýkají, že velikost mozku v porovnání s tělesnou váhou mezi chlapci a děvčaty nezaznamenává v praxi žádné rozdíly (novorozený chlapec vážící stejně jako novorozená dívka má pravděpodobně stejně velký mozek jako ona). Avšak v dospělosti váží mužský mozek o jedenáct až dvanáct procent víc než mozek ženy. Obvod hlavy u chlapců bývá vyrovnán s dívkami až v dospělosti.

-lz-


Další články z rubriky

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

Koncert pro život