Magazín Elita

BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI

BYLA ZRUŠENA VEŘEJNÁ SLUŽBA VYKONÁVÁNA NEZAMĚSTNANÝMI

Rozhodnutím Ústavního soudu se ruší veřejná služba. Žádní uchazeči o zaměstnání od 27. listopadu již nesmí být k výkonu veřejné služby nuceni (zařazeni) z důvodu zrušení části zákona o zaměstnanosti, týkající se povinnosti osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než dva měsíce vykonávat bez nároku na odměnu.  

Ústavní soud rozhodl, že takto koncipovaná veřejná služba porušuje princip rovnosti, zákaz libovůle, zákaz nucené práce a ohrožuje právo na zachování lidské důstojnosti, ale porušuje i právo na spravedlivou odměnu za práci.

Podnět podal veřejný ochránce práv, který se k problematice veřejné služby vyjádřil jako tzv. amicus curiae. Pro ty, co již veřejnou službu vykonávají, platí, že pokud ji nadále vykonávat odmítnou, úřad práce už s nimi nesmí zahájit správní řízení o sankčním vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Veřejná služba musí být dále pojímána jen jako dobrovolná aktivita a ti, kdo ji aktivně vykonávají, ji mohou bez následků opustit.

Veřejná služba by podle názoru ochránce neměla v žádném případě suplovat primární roli úřadu práce, kterou je bezpochyby zprostředkování vhodného zaměstnání uchazeči či poradenská činnost.  Ochránce má za to, že po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů, by měli být vyřazení uchazeči na základě své žádosti neprodleně znovu do evidence zařazeni a nemusí tedy vyčkávat uplynutí zákonné lhůty 6 měsíců ode dne vyřazení, která je jinak s vyřazením z těchto důvodů spojena.

Možnost opětovného zařazení do evidence před uplynutím lhůty šesti měsíců ochránce opírá o ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Pravomocná rozhodnutí o vyřazení vydaná na základě právního předpisu, který byl Ústavním soudem zrušen, zůstávají nedotčena, práva a povinnosti podle takových rozhodnutí již nelze vykonávat. Dřívějším zařazením do evidence úřadu práce v těchto případech dojde ke zhojení následků rozhodnutí o vyřazení vydaných na základě předpisu, později zrušeného pro neústavnost.

Doporučení: Uchazeči, kteří byli z evidence vyřazeni z důvodu nevykonání veřejné služby, si mohou podat žádost o zařazení do evidence (písemně na příslušné pobočce Úřadu práce ČR).

Zdroj: Veřejný ochránce práv


Další články z rubriky

Nahlédněte do soukromých zahrad rodiny Kinských

Nahlédněte do soukromých zahrad rodiny Kinských

Poplavte na pomoc s ALS! Prague City Swim se koná v sobotu 10. června

Poplavte na pomoc s ALS! Prague City Swim se koná v sobotu 10. června

Sodexo Benefity: Projekt recyklace karet zaujal odborníky

Sodexo Benefity: Projekt recyklace karet zaujal odborníky

Bezpečnostní pásy by měly být podmínkou školního výletu autobusem. Praxe bývá jiná

Bezpečnostní pásy by měly být podmínkou školního výletu autobusem. Praxe bývá jiná

Nápadité karetní hry, které vám rozšíří obzory doma i na cestách

Nápadité karetní hry, které vám rozšíří obzory doma i na cestách

Památník Antonína Dvořáka