Magazín Elita

Mikrofon

Dokážeme  davu sdělit velké věci či jen si můžeme být jisti tím, že dokážeme mluvit na veřejnosti a úspěšně sdělovat své vize, myšlenky a nápady.  Také nás tíží nějaké tajemství, které bychom měli někomu svěřit.