Magazín Elita

PŘÍLIV DESÍTEK MILIÓNŮ MUSLIMŮ PODPOROVANÝ ÚSTAVEM MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRAHA, OFICIÁLNÍ INSTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘÍLIV DESÍTEK MILIÓNŮ MUSLIMŮ PODPOROVANÝ ÚSTAVEM MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRAHA, OFICIÁLNÍ INSTITUCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Ústav mezinárodních vztahů Praha je českou pobočkou a kontaktním místem Nadace Anny Lindhové (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures - EUROMED). Tato byla založena v listopadu roku 2004 na setkání ministrů zahraničních věcí euro-středomořského regionu v Haagu. Působení Nadace Anny Lindhové považuji za velmi diskutabilní, přímo nebezpečné pro vývoj v EU i v České republice.

Dle projektu EUROMED má do EU přijít do roku 2050 celkem 56 až 80 miliónů imigrantů, převážně muslimů. Na Českou republiku připadají minimálně statisíce muslimů, protože účastí v schengenském prostoru se Česko dostalo pod tlak EU na „poměrné rozmístění“ imigrantů, které nebude moci vetovat.. Na kongresu ODS zazněl názor, že shoda Evropská unie na jednotných pravidlech pro migraci, je pro ODS nepřijatelná. Bude tento směr myšlení ze strany ODS dodržen i v budoucnu a podaří se jej prosadit?

Nadace Anny Lindhové ve své podstatě přispívá k islamizaci ČR v budoucnu a vzhledem k šíři zapojení fakult vysokých škol, univerzit, výzkumných ústavů a institucí je činnost Nadace Anny Lindhové -EUROMED ve vztahu k budoucímu vývoji v ČR velmi kontroverzní. Přestože je od roku 2010 v českých médiích otázka nebezpečí islamizace a její jednotlivé prvky více diskutována, dařilo se působení Nadace Anny Lindhové -EUROMED i ve vztahu k Ústavu mezinárodních vztahů zamlčovat.

Práce Ústavu mezinárodních vztahů v souvislosti s Nadací Anny Lindhové -EUROMED vychází ze základů multikulturalismu, který již umírá a je neustále za mrtvého prohlašován politickými představiteli napříč EU. Je ale zřejmé, že strašák multikulturalismu a jeho přístup k imigraci/muslimům bude ještě dlouho zakořeněn v různých institucích, které si vzaly za své poslání islamizaci EU a České republiky. Aktuálním je usnesení občanských demokratů na Kongresu v Hradci Králové, že. "Multikulturalismus považujeme za mrtvý koncept,..". Stejně se vyslovila jako první v roce 2010 kancléřka Merkelová v Německu a řada dalších politiků v zahraničí i České republice. Nadace Anny Lindhové mluví o toleranci, boji proti xenofobii a diskriminaci či rasismu. Na videích z evropských měst vidíme, jak tisíce muslimů křičí a třímají transparenty jako „Kill USA“ a „Be dead Europe“.¨či „ We wish your blood“. Proti těmto demonstracím Nadace Anny Lindhové -EUROMED neprotestuje, ale naopak muslimy nekriticky podporuje i pod patronací Ústavu pro mezinárodní vztahy Praha. Stavěla by se Nadace Anny Lindhové -EUROMED a její souputníci v České republice smířlivě, když bych s transparenty hlásajícími nenávist k muslimům a touhu po jejich vyvraždění demonstroval občan České republiky? Myslím, že označení rasista, kterým by byl označen, by bylo z jejich strany tím nejmírnějším.

AntiMešita o.s. se na základě dostupných informací obává další činnosti Nadace Anny Lindhové -EUROMED v České republice tím více, že je zaštítěna Ústavem pro mezinárodní vztahy Praha. Nadace -EUROMED vyvíjí svoji činnost již řadu let a doposud se ji dařilo pořádat řadu akcí a nabírat členy (instituce), protože má velké finanční prostředky jak přímo z EU tak od islamistických zemí, kterými může „motivovat“ fakulty vysokých škol, výzkumné ústavy k propagování programu EUROMED určujícího, že EU včetně České republiky mají do roku 2050 zaplavit desítky miliónů muslimů.

Předseda AntiMešita o.s. a IVČRN o.s.


Další články z rubriky

Papírová 3D skládačka k vymalování dle vlastních představ je fenomén současnosti pro malé i velké

Papírová 3D skládačka k vymalování dle vlastních představ je fenomén současnosti pro malé i velké

Dnes se rozsvítí Majáky české kultury v místech zrušených akcí více, při-pojilo se více než 70 kulturních institucí v ČR

Dnes se rozsvítí Majáky české kultury v místech zrušených akcí více, při-pojilo se více než 70 kulturních institucí v ČR

Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody zachraňují oceány

Rio Mare a Světový fond na ochranu přírody zachraňují oceány

CHAPPY HOUR: Cvičení z češtiny

CHAPPY HOUR: Cvičení z češtiny

MEDIKOMIKS, který vysvětluje dětem, co to jsou vážné nemoci

MEDIKOMIKS, který vysvětluje dětem, co to jsou vážné nemoci

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM