Magazín Elita

Měsíc

Znak změn hmotných, ale i fyzických a psychických nejčastěji u samotného snícího. Čím jasněji září, tím více je proměnlivé prostředí, také pomíjivé štěstí, je méně udržitelný domácí rozpočet. V podnikání nás čekají nepředvídatelné změny. Za úplňku bez mraků oznamuje, že významné cíle jsou dosažitelné. Má-li měsíc okolo sebe zářící kruh, snaží s e do naší přízně dostat někdo, kdo nás chce ovládat či nás chce okrást o naše nápady, také může značit zmařené naděje. Pohybující se měsíc, vyjadřuje nebezpečí. Ubývající měsíc naznačuje úpadek ve všem, co děláme. Dorůstající nás nabádá neměnit směr, neboť jdeme vstříc dobrým výsledkům, ale přidá-li se zářící kolo, nepůjde nic hladce. Odrážející se na hladině vody či v zrcadle, štěstí je na naší straně, ale k úspěchu potřebujeme mít nového spojence, avšak je-li zrcadlo matné nebo hladina je rozbouřená, čekají nás dramatické zážitky na cestách, může se týkat  i našich blízkých.

Na vlně audioknih