Magazín Elita

Měď

Ztráta mědi, měděných předmětů a mincí znamenají vždy finanční ztráty a nevýhodné obchody. Těžíme-li měď, bude se nám dařit v podnikání - dobré podnikatelské začátky. Rozdáváme-li měděné předměty či mince chudým a žebrákům, splní se nám přání.