Magazín Elita

NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! ČESKÁ FIRMA NABÍZÍ ŠKOLÁM POMOC. PŘIJMOU JI?

NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! ČESKÁ FIRMA NABÍZÍ ŠKOLÁM POMOC. PŘIJMOU JI?

Společnost CIS, s.r.o., zafinancuje školám v České republice moderní pomůcku pro etickou výchovu propojující virtuální prostředí s realitou: systém Rubikon. Toto rozhodnutí učinilo vedení společnosti CIS jako reakci na další z řady incidentů, kdy žák pobodal svou učitelku.

Vedení společnosti CIS zaujalo ostré stanovisko vůči současnému stavu výchovy žáků základních škol a gymnázií. "Není možné jen nečinně přihlížet a pasivně tím připustit, aby se podobné věci opakovaly", reaguje na zprávu o pobodání učitelky v Rakovníku majitel CIS Mgr. Ladislav Groh a dodává: "Je důležité, aby školy více pozornosti věnovaly výchově žáků."

Chování žáků ve školách již delší dobu přesahuje rámec slušnosti. Proto se česká firma rozhodla pro aktivní přístup - na své náklady zajistí českým školám technický provoz celého systému, jehož účinnost a prospěšnost se již na mnoha školách prokázala. Jde o systém Rubikon, který s využitím moderních technologií umožní učitelům vést žáky k prosociálnímu chování a etickým hodnotám (více informací o výchovném nástroji zde http://www.systemrubikon.cz)

MAJÍ SE PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STRACHOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

"Pokud se ve společnosti nezmění přístup k výchově dětí, pak zcela jistě ano", tvrdí Mgr. Groh, bývalý učitel matematiky a fyziky novopackého gymnázia, nyní ředitel společnosti CIS, která zájemcům z řad českých škol začne financovat unikátní pomůcku pro výuku etiky.

"U dětí ve věku puberty se musí velmi důsledně a zodpovědně pěstovat, utvářet prosociální a etické vnímání. Obzvlášť v době, kdy tyto děti z velké míry vychovává - ať už počítačová či televizní - obrazovka, kde jsou snadno přístupné velmi agresivní programy a hry," pokračuje Groh.

Podle učitelů agresivních incidentů u žáků stále přibývá. Projevuje se to v šikaně mezi dětmi navzájem, stále častěji se však děti obracejí i proti pedagogům.

Psycholog Slavomil Hubálek tvrdí, že společným jmenovatelem mladistvých vrahů je právě nadměrná konzumace agresivních materiálů z internetu. "Většinou jsou to kluci, kteří tráví až deset hodin u počítače denně a podobný vzorec vykazoval i norský vrah Breivik, takže počítačové násilí je pravděpodobně jakýmsi spouštěčem agresivních reakcí," pokračuje psycholog.

Co tyto útoky znamenají? Odráží se v nich snížení prestiže autorit ve společnosti, především se však jedná o neuvěřitelnou nevychovanost dětí a ztrátu jakýchkoli jejich zábran ve vztahu k násilí, uvádí dále Hubálek v rozhovoru Studia ČT24.

O RUBIKONU

Mgr. Groh o systému řekl: Systém Rubikon vede žáky k zodpovědnému jednání. Učí je, co vede člověka k úspěchu a spokojenosti, ale také, že špatné chování a nemorální rozhodování s sebou přinášejí důsledky, které znepříjemní život nejen jim, ale mohou negativně ovlivnit i vývoj v celém okolí.

Jedná se o praktickou pomůcku pro etickou výchovu reflektující zájmy dětí o moderní technologie. Propojuje školní prostředí s prostředím virtuální reality.

Více informací: www.systemrubikon.cz,  http://www.cis.cz


Další články z rubriky

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

PENNY je novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Královská zahrada Pražského hradu se promění v jedinečnou Garden Party

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zájem o podnikání mezi mladými roste, v začátcích jim pomáhají dostupné nástroje

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří

Zelené střechy stejně jako památky nebo muzea mají svůj den otevřených dveří