Magazín Elita

NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! ČESKÁ FIRMA NABÍZÍ ŠKOLÁM POMOC. PŘIJMOU JI?

NECHCEME ČESKÉHO BREIVIKA! ČESKÁ FIRMA NABÍZÍ ŠKOLÁM POMOC. PŘIJMOU JI?

Společnost CIS, s.r.o., zafinancuje školám v České republice moderní pomůcku pro etickou výchovu propojující virtuální prostředí s realitou: systém Rubikon. Toto rozhodnutí učinilo vedení společnosti CIS jako reakci na další z řady incidentů, kdy žák pobodal svou učitelku.

Vedení společnosti CIS zaujalo ostré stanovisko vůči současnému stavu výchovy žáků základních škol a gymnázií. "Není možné jen nečinně přihlížet a pasivně tím připustit, aby se podobné věci opakovaly", reaguje na zprávu o pobodání učitelky v Rakovníku majitel CIS Mgr. Ladislav Groh a dodává: "Je důležité, aby školy více pozornosti věnovaly výchově žáků."

Chování žáků ve školách již delší dobu přesahuje rámec slušnosti. Proto se česká firma rozhodla pro aktivní přístup - na své náklady zajistí českým školám technický provoz celého systému, jehož účinnost a prospěšnost se již na mnoha školách prokázala. Jde o systém Rubikon, který s využitím moderních technologií umožní učitelům vést žáky k prosociálnímu chování a etickým hodnotám (více informací o výchovném nástroji zde http://www.systemrubikon.cz)

MAJÍ SE PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI STRACHOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

"Pokud se ve společnosti nezmění přístup k výchově dětí, pak zcela jistě ano", tvrdí Mgr. Groh, bývalý učitel matematiky a fyziky novopackého gymnázia, nyní ředitel společnosti CIS, která zájemcům z řad českých škol začne financovat unikátní pomůcku pro výuku etiky.

"U dětí ve věku puberty se musí velmi důsledně a zodpovědně pěstovat, utvářet prosociální a etické vnímání. Obzvlášť v době, kdy tyto děti z velké míry vychovává - ať už počítačová či televizní - obrazovka, kde jsou snadno přístupné velmi agresivní programy a hry," pokračuje Groh.

Podle učitelů agresivních incidentů u žáků stále přibývá. Projevuje se to v šikaně mezi dětmi navzájem, stále častěji se však děti obracejí i proti pedagogům.

Psycholog Slavomil Hubálek tvrdí, že společným jmenovatelem mladistvých vrahů je právě nadměrná konzumace agresivních materiálů z internetu. "Většinou jsou to kluci, kteří tráví až deset hodin u počítače denně a podobný vzorec vykazoval i norský vrah Breivik, takže počítačové násilí je pravděpodobně jakýmsi spouštěčem agresivních reakcí," pokračuje psycholog.

Co tyto útoky znamenají? Odráží se v nich snížení prestiže autorit ve společnosti, především se však jedná o neuvěřitelnou nevychovanost dětí a ztrátu jakýchkoli jejich zábran ve vztahu k násilí, uvádí dále Hubálek v rozhovoru Studia ČT24.

O RUBIKONU

Mgr. Groh o systému řekl: Systém Rubikon vede žáky k zodpovědnému jednání. Učí je, co vede člověka k úspěchu a spokojenosti, ale také, že špatné chování a nemorální rozhodování s sebou přinášejí důsledky, které znepříjemní život nejen jim, ale mohou negativně ovlivnit i vývoj v celém okolí.

Jedná se o praktickou pomůcku pro etickou výchovu reflektující zájmy dětí o moderní technologie. Propojuje školní prostředí s prostředím virtuální reality.

Více informací: www.systemrubikon.cz,  http://www.cis.cz


Další články z rubriky

Fantova kavárna zatím marně čeká na své hosty…

Fantova kavárna zatím marně čeká na své hosty…

Ikonická kojicí trička Tajinebanane: My jsme… Skvělé ženy!

Ikonická kojicí trička Tajinebanane: My jsme… Skvělé ženy!

Kniha herce Josefa Kubáníka inspirovala unikátní projekt věnovaný toleranci

Kniha herce Josefa Kubáníka inspirovala unikátní projekt věnovaný toleranci

Značka Pampers věnovala 264 180 plenek Preemies pro předčasně narozená miminka

Značka Pampers věnovala 264 180 plenek Preemies pro předčasně narozená miminka

Vánoční trh na žďárském zámku bude! Letošní okolnosti jej však přesunuli do online prostoru.

Vánoční trh na žďárském zámku bude! Letošní okolnosti jej však přesunuli do online prostoru.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM