Magazín Elita

Meč

Je znakem cti, uznání a čestného člověka – platí  pro muže. Pro ženy platí, že jim hrozí nebezpečí od konkrétního muže, který ohrožuje, zastrašuje či vydírá. Je-li snící ve snu probodnut, je reálně ohrožen na zdraví. Je-li zabodnutý přímo do srdce, vyjadřuje ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris) v samém  začátku, ale může být i předzvěstí infarktu  myokardu, pokud se tento sen opakuje v krátkém  časovém sledu, je nutné považovat jej za vážnou hrozbu poškození zdraví.   Lesknoucí se meč v ruce osoby vyjadřuje jeho čest. Je-li potřísněný krví, je nutný boj, aby bylo odstraněno bezpráví. Rezavý meč je pošpiněnou ctí díky špatným skutkům a skandálům, které mohou překročit, které budou potrestány, neboť činy překročily mez zákona.