Magazín Elita

Matka

Odráží vždy naše nitro, nejsme se sebou spokojeni. Objevuje-li se ve snu často , není náš vztah k ní  v pořádku, snaží se  nám zasahovat do života, i když nebydlí ve společné domácnosti. Zjeví-li se nám ve snu  nežijící matka, dohlíží na nás a varuje nás, abychom s e nedostali do zbytečných problémů. Přijdeme-li ve snu o matku, nekonáme v souladu  se svým přesvědčením. Matka pečující o dítě vyjadřuje, že jsme přejícní a dokážeme s e radovat společně s druhými. Matka pečující o dítě, která se o něj bojí, aby si neublížilo je projev naší útlocitnosti.