Magazín Elita

Maska, maskování

Neustále si něco nalháváme. Nasadíme-li si masku, dokážeme se přizpůsobit  jakékoli situaci. Jsme na maškarním plese, hrajeme nevhodnou citovou hru, možná i citově vydíráme někoho, komu to jistě ublíží, ale i nám samotným. Volně položená maska je vždy falší a také značí intriky vedené proti naší osobě. Také varuje před tím, pokud někomu svěřujeme vše, co se nás týká, tato osoba nás může zradit. Maskujeme-li se, čeká nás úřední jednání. Nechceme-li ztratit dobrou pověst, musíme opustit současnou společnost.