Magazín Elita

Mapa

Naše plány budou narušeny a nutně změněny, kladené překážky nejsme schopni překonat. Uskuteční se jen ta cesta, která bude na mapě vyznačená.