Magazín Elita

Manželství

Je to sen, který je zrcadlem našeho skutečného manželství či vztahu s kompenzačními trendy. Vidět spokojeného manžela znamená, že budeme dobře zajištěni. Manželka   ve snu je znakem blahobytu, pokud je příjemná a upravená.  Vdovec nebo vdova vstupující do sňatku symbolizují potíže. Uzavírané manželství ve snu bývá znakem štěstí a zisku, probíhá-li svatba bez potíží a v příjemném prostředí. Skládat manželský slib je možností provázat majetek s obchodním partnerem, je však nutné  řádně vše podchytit smluvně. Rozvod manželství je znakem, kdy se nás snaží poškodit zlé jazyky.