Magazín Elita

Manikúra

Realita je jiná než jak ji vnímáme - máme pokřivený úhel pohledu. Pro ženu značí dobré výsledky, kterých bude dosaženo díky dobrému vzhledu. Muže upozorňuje  na přílišné předstírání, které zakryje ve finále přirozeně získané dobré výsledky, znamená to, že násilně mění svojí „sebeprezentaci“. Provádíme-li někomu manikúru, snažíme se někoho získat pro malý podvůdek.