Magazín Elita

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ BUDE PROSAZOVAT LEPŠÍ ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH DĚTÍ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ BUDE PROSAZOVAT LEPŠÍ ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH DĚTÍ

České děti mají nedostatek pohybových aktivit, nezdravě se stravují a v hojné míře holdují alkoholu a cigaretám. Na špatný životní styl českých dětí poukazuje Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků, která je výsledkem výzkumné studie Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě alarmujících výsledků připravuje řadu opatření, které mají tento stav zlepšit.

Studie odhalila, že zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých. Statistiky nevycházejí pro Českou republiku vůbec příznivě. V mezinárodním srovnání zaujímají české děti přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany. Pravidelnými kuřáky je 15 % osmnáctiletých. „Léčba pacientů, kteří onemocní v důsledku kouření, stojí ročně české zdravotnictví v odhadu 8 miliard korun.  Především si ale děti špatné návyky s sebou nesou celý život. Připravili jsme proto zákon o ochraně před škodami způsobenými návykovými látkami, jehož cílem je snížení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholu a zákaz kouření v restauracích a na veřejných místech,“ uvádí ministr zdravotnictví Leoš Heger.

České děti bojují s nadváhou i obezitou, podle studie v současnosti je takto přibližně postižena pětina chlapců a desetina dívek. Zhruba tři čtvrtiny z nich si kila přenesou do dospělosti. Stát přitom vynakládá na zdravotní péči o obézního jedince o 30 % více peněz než na jedince s normální tělesnou hmotností. Zlepšení úrovně zdraví a úsporu nákladů přinese nová koncepce prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví, jejímž cílem je sdílet odpovědnost všech složek společnosti pod odbornou koordinační rolí Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Jednoznačnou prioritou by měla být podpora sportovních aktivit a pohybu všech dětí bez rozdílu. Studie WHO ukázala, že tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu 60 minut denně. Přitom sport je nejpřirozenější a nejdostupnější prevencí v péči o zdraví. „Studie KPMG, kterou jsme si nechali zpracovat jako Český olympijský výbor, poukázala nejen na to, že české děti nesportují, ale i na to, že sport má u nás špatné finanční zázemí, přičemž peníze do sportu stále klesají,“ podotkl místopředseda ČOV a předseda Českého veslařského svazu Jiří Kejval. Ministr Leoš Heger k tomu dodal: „V rámci České republiky chceme pomoci při definování dlouhodobé podpory sportu včetně otázky jeho financování. Současná situace totiž není optimální, což se zpětně odráží na zdraví celé naší populace.“

Studie KPMG obsahuje konkrétní body, jak získat zdroje financování v České republice, kam zařazuje:

  • Daňová zvýhodnění – zvýšení limitu na odečet poskytnutého daru z daňového základu právnických osob
  • Uplatnitelnost nevyčerpané části hodnoty daru právnické osoby v dalších letech
  • Realokaci (dobrovolnou) z roční výše daně z příjmu fyzických osob
  • Přímou alokaci výnosů z loterijních a dalších hazardních her
  • Paušální nebo smluvní odvody sázkových společností
  • Nastavení efektivní metodiky dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru
  • Zapojení školní sportovní infrastruktury do systému standardizace

         a řada dalších opatření

O tom, co se skutečně podaří prosadit a dále správně implementovat, ukáže čas, ale  faktem zůstává, že naplněnost myšlenky by jistý efekt přinesla.

Foto: Martin Doktor, rychlostní kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz, Jiří Kejval, předseda Českého svazu veslařů a místopředseda Českého olympijského výboru pro ekonomiku a marketing, Leoš Heger, ministr zdravotnictví

Foto a zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)

-lz-


Další články z rubriky

Helenin lednový výběr top produktů z BIO Levandule Chodouňské

Helenin lednový výběr top produktů z BIO Levandule Chodouňské

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Často platí, že pokud nezměníme svůj životní styl, nebudeme zdravější…

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Chraňte se před zákeřnými viry! Součástí štítu může být vitamín C 1000 od Purecaps!

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Zdraví pro celou rodinu: Tibetský rakytník nakopne imunitu.

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

Fakta o tucích nebo jde jen o fikci?

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM