Magazín Elita

SANEP: ČEŠI SE MYLNĚ DOMNÍVAJÍ, ŽE JEJICH BANKA MÁ ČESKÉ MAJITELE

SANEP: ČEŠI SE MYLNĚ DOMNÍVAJÍ, ŽE JEJICH BANKA MÁ ČESKÉ MAJITELE

Praha 24. srpna (PROTEXT) - Významná část Čechů se mylně domnívá, že má své úspory uložené v bance vlastněné českými majiteli.

Češi při výběru bankovního ústavu kladou velký důraz na původ jejich vlastníků, o skutečném původu majitelů bank má však významná část domácí populace zcela mylné informace. Ukázal to unikátní průzkum společnosti SANEP, který byl proveden na mimořádném reprezentativním vzorku 26.938 respondentů pro server http://www.bankovnipoplatky.com.

Unikátní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 26. června-15. července 2012 na vybrané skupině 26.938 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu (více než 220 tisíc registrovaných uživatelů) 51.227 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Z šetření společnosti SANEP, jehož kompletní údaje má k dispozici zadavatel průzkumu server Bankovnipoplatky.com mj. vyplývá, že více jak čtyři pětiny domácí populace považuje znalost majoritních vlastníků či vlastníka bankovní instituce za důležitou informaci. O původu majoritního vlastníka se při výběru bankovní instituce zajímá více jak nadpoloviční část domácí veřejnosti. Jak však ukázal podrobný průzkum společnosti SANEP, znalost původu jednotlivých bankovních institucí působících v České republice je mnohdy velice tristní. Např. v případě Poštovní spořitelny se více jak jedna třetina domácí populace domnívá, že tato bankovní instituce je v českých rukou. Přitom Poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s., která je stoprocentní dceřinou společností KBC Bank NV. Jediným vlastníkem společnosti KBC Bank je KBC Group NV. Obě společnosti sídlí v Bruselu v Belgii. Podobně tomu je i v případě dalších retailových bank působících v ČR, na něž se exkluzivní průzkum společnosti SANEP rovněž zaměřil. Při podrobné analýze šetření společnosti SANEP je zjevné, že mnoho lidí vkládá své finanční prostředky do bankovních institucí, o nichž jsou přesvědčeni, že se jedná o tuzemskou bankovní instituci. Příkladem může být i Česká spořitelna, která je členem rakouské Erste Group. Tato banka, u níž má nejvíce respondentů exkluzivního průzkumu společnosti SANEP svůj hlavní účet, je dle správného mínění nadpoloviční části veřejnosti v rakouských rukou. Nicméně dle názoru 15,2% respondent se jedná o banku v českých rukou.

Vzhledem ke zjištění, že vice jak čtvrtina domácí populace upřednostňuje banku s českými majoritními vlastníky a za důvěryhodné považujete bankovní instituce v rukou českých majoritních vlastníků rovněž téměř třetina dotázaných, lze říci, že významná část domácí populace se ve vlastnických strukturách bankovních institucí fakticky nevyzná a i přes preferenci tuzemských bank vkládá své finanční prostředky do bank se zahraničními vlastníky. Svoji úlohu v tomto fenoménu může hrát jak název příslušné banky, tak i fakticky malý zájem o dění ve finančním světě, který v rámci vlastnictví českých bankovních institucí ČR prodělal za posledních dvaadvacet let zásadní změny.

„Výsledky mě mile i nemile překvapily. Mile proto, že je příjemné vědět, že čeští klienti by upřednostnili českou banku a že tudíž už neplatí to polistopadové povrchní vnímání, že všechno ze Západu je in a všechno české je nekvalitní. Nemile proto, jak velká část klientů neví, komu patří i ty největší a nejznámější banky,“ shrnul výsledky majitel serveru http://www.bankovnipoplatky.com Patrik Nacher.

Obecně je zajímavé pozorovat vzrůstající zájem o české produkty a služby. Tento trend je patrný zejména v oblasti potravin, kde se české potravinové výrobky dostávají do zorného pole tuzemských konzumentů a zjevně se preference českých produktů a služeb stávají i součástí bankovního sektoru.

Jakkoli je však zjevné, že v rámci ČR není možné očekávat masivní přesuny klientů z jedné banky do druhé z důvodu vlastnických struktur a spíše se můžeme spolehnout na převažující konzervativní smýšlení domácí populace, je rozhodně zajímavé sledovat

zvyšující se zájem a poptávku po tuzemských produktech a to ve všech možných podobách.

Tento celospolečenský trend, nebo možná i jakýsi národnostní či vlastenecký fenomén je v případě bankovního sektoru příznivý zejména pro nové bankovní domy, které jsou v rukou českých majoritních vlastníků.

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP se vedle uvedených výsledků zaměřil na znalost vlastníků u všech 15 retailových bank působících v ČR a dále na uvedené otázky:

- Hraje ve Vašem rozhodování při výběru banky podstatnou roli možnost jednoznačně identifikovat majoritního vlastníka, neboli komu banka patří?

- Zajímáte se, při výběru banky, z jaké země je její majoritní vlastník?

- Za důvěryhodné považujete bankovní instituce v rukou (možnost zatrhnout více odpovědí):

Kompletní výsledky průzkumů obsahujících 21 otázek má k dispozici zadavatel průzkumu server http://www.bankovnipoplatky.com.

SANEP je partnerem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1716 1717

Další články z rubriky

Petr Jákl byl přesvědčený, že thriller Land of Bad udrží pozornost diváka

Petr Jákl byl přesvědčený, že thriller Land of Bad udrží pozornost diváka

Slunce, seno, jahody slaví, i když ho tehdejší cenzura zkrátila

Slunce, seno, jahody slaví, i když ho tehdejší cenzura zkrátila

Zlatovláska opět s Petrem Štěpánkem, tentokrát však v roli krále

Zlatovláska opět s Petrem Štěpánkem, tentokrát však v roli krále

Do divadel míří nová hudební love story BESTIÁŘ, ve které se každý pozná

Do divadel míří nová hudební love story BESTIÁŘ, ve které se každý pozná

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

HRABĚ MONTE CHRISTO láká na velkolepé nové zpracování

Na vlně audioknih