Magazín Elita

Zátěžové situace, kterým denně čelíme

Zátěžové situace, kterým denně čelíme

Denně čelíme řadě situací, které jsou sice pro nás zátěž, ale nějak jsme podlehli přizpůsobování se partnerům, tlaku zaměstnavatelů a potížím ve svém životě obecně, že již ani nedokážeme včas vypozorovat, že se s námi či někým blízkým něco děje. Porozumíme-li sami sobě, bude se nám snáze žít, neboť budeme lépe ve svém životě prospívat. Je nutné si vždy uvědomovat, že časem nevýznamné zátěže mohou přerůst v něco, co se nedá zvládnout. Naprosto přesně to vystihuje pořekadlo: „Stokrát nic umořilo osla.“

Připravili jsme tedy pro vás krátký průřez vybranými zátěžovými situacemi, abyste nemuseli dohánět řešení, která již nebudou ve vašich silách dohnat či jen za cenu průkazných a nenávratných ztrát na zdraví či dokonce života.

1.   Frustrace

Frustrace je stav, který nám brání v uspokojení našich potřeb. Potřebami v tomto případě myslíme všechna subjektivní přesvědčení, že lze uspokojení dosáhnout. Opakované nedosažení kýženého stavu vede ke ztrátě naděje na uspokojení a přináší navíc s sebou pocity zklamání. Přesto může jít i o stav žádoucí, který může být podpůrným pro rozvoj schopností, která vedou k řešení.

2.   Deprivace

Deprivace je ve své podstatě dlouhodobě se opakující frustrací, kdy neuspokojení potřeb trvá delší čas a vede ke strádání člověka. U dětí dokonce může narušit psychický vývoj a vést díky nerovnoměrnému rozvoji ke vzniku specifických psychických odchylek.

Deprivace dále členíme dle jejich typu:

  • Biologické zahrnují základní potřeby jako je strava, spánek a odpočinek.
  • Citová vzniká v důsledku omezení přiměřených kontaktů s těmi, které máme rádi.
  • Podnětová vyvolává strádání v důsledku nedostatku nových podnětů – stimulů. Nejčastěji bývá na vině prostředí a zanedbávání rodinou.
  • Kognitivní vyjadřuje nedostatečné nebo chybné podmínky pro učení a výchovu. Děti se dokonce mohou jevit jako mentálně postižené, ale přitom jde o absenci zkušeností.

3.   Stres

Stres je stav, který je přirozenou reakcí na nejrůznější zátěže či stav jedince a dá se charakterizovat jako vychýlení z normálního stavu. Jeho hlavním úkolem je včasné upozornění na nebezpečí a aktivaci organismu na zvýšenou aktivitu. Stres vzniká především v důsledku nadměrných požadavků našeho okolí (partneři, přátelé, rodina, škola, pracoviště), ale i ze strany zvýšených požadavků na sebe sama. Je často provázen emočně negativními výkyvy, které se promítají do fyzického života.

Pod vlivem stresu se často objevuje u řady lidí vysoký krevní tlak, žaludeční a zažívací potíže, stejně tak jako zrychlená srdeční frekvence či cukrovka.

Stres je fázový proces, který vyžaduje pro „svoji nápravu“ řadu změn a přístupů, které také mohou být stresovou situací. Stejně jako u frustrace platí, že stres může být žádoucí a může vést k rozvoji schopností vedoucích k novým negativním i pozitivním zkušenostem.

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Horoskop pro rok 2024

Horoskop pro rok 2024

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Trpíte nespavostí, astmatem, panickými atakami? Změňte svůj dech!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty?  Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Chcete být středem pozornosti na halloweenské párty? Inspirujte se nejnovějšími trendy!

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Meltingpot 2023: přijede autor Proč spíme Matthew Walker, hlavním tématem dlouhověkost, nově Biohacking Expo a Cacao stage

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?