Magazín Elita

SANEP: VÍCE NEŽ POLOVINA ČESKÝCH ŽEN SE STYDÍ ZA SVÉ NAHÉ TĚLO

SANEP: VÍCE NEŽ POLOVINA ČESKÝCH ŽEN SE STYDÍ ZA SVÉ NAHÉ TĚLO

Praha 9. srpna (PROTEXT) - Výrazná většina českých žen se stydí za své nahé tělo. Více jak dvě třetiny žen pak kvůli svým fyzickým parametrům trpí komplexy. Naopak čeští muži, kteří patří mezi nejtlustší v Evropě, si ze svých nadbytečných kilogramů a otylých postav takové starosti jako jejich ženské protějšky nedělají.

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle kterého se za své nahé tělo stydí necelé dvě pětiny mužů. Komplexy ze svého nahého těla pak trápí pouze necelou čtvrtinu mužů. Výraznější rozdíly mezi a muži rovněž panují v otázce vnímání své nahoty při intimních hrátkách. Zatímco při sexu vyvolává nahota stud u téměř dvou pětin žen, obdobné pocity zažívá necelá desetina mužů. Lze tedy říci, že pocity studu se v kontaktu s těmi nejbližšími vytrácejí, nicméně kult krásného vysportovaného těla je společenskou normou, jež výrazně ovlivňuje estetické vnímání sebe sama či ostatních, a to zejména u žen. Z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP dále vyplývá, že Češi bez ohledu na pohlaví nepatří mezi exhibicionisty. To dokládá i fakt, že drtivá většina mužů i žen neholduje návštěvám nudistických pláží. Ovšem i přesto, že Češi nepatří mezi příznivce exhibicionismu, či producírování na nudistických plážích, případný otevřený rozhovor ohledně jejich nahoty jim žádný problém nedělá. Ve srovnání s šetřením, které společnost SANEP provedla na stejné téma v loňském roce, je patrné, že vzrostl počet mužů, kteří se stydí za své nahé tělo nebo kvůli své nahotě trpí komplexy.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 29. června až 12. července 2012 na vybrané skupině 8554 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18 až 69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 18.114 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Za své nahé tělo se stydí téměř dvě třetiny (66,4 procenta) dotázaných žen, které představují reprezentativní vzorek něžného pohlaví v České republice. Na rozdíl od žen se za svou nahotu stydí pouze třetina mužů (36,6 procenta), kteří představují reprezentativní vzorek mužské populace. Zajímavostí pak je, že počet mužů, kteří se stydí za své nahé tělo, vzrostl, v porovnání s posledním šetřením společnosti SANEP, o 4,2 procentního bodu. Naopak počet žen, které se za svou nahotu stydí, klesl, byť velmi mírně, o 0,2 procentního bodu.

Komplexy ze svého nahého těla trápí více jak nadpoloviční většinu (54,7 procenta) českých žen. Stejný problém pak sužuje 23,2 procenta mužů. I v této otázce se poměrně značně zvýšil počet mužů, kteří ve srovnání s posledním průzkumem na stejné téma, své nahé tělo vnímají negativně. Za své nahé tělo, se pak oproti červenci minulého roku, stydí o 5,3 procentního bodu více mužů a o 0,5 procentního bodu více žen.

Rozhodně rovněž není bez zajímavosti, že v oblasti sexu a sexuálních hrátek ustupují pocity studu ze svého nahého těla u řady žen i mužů do pozadí. Za své nahé tělo se totiž při intimních chvilkách stydí 38,1 procenta žen a pouze 7,9 procenta mužů. Sex je tedy oblastí, v níž u řady Čechů ustupuje stud do pozadí. Patrný je rovněž fakt, že si muži v intimních chvílích připouštějí své případné fyzické nedostatky mnohem méně než ženy.

Za příznivce exhibicionismu se v České republice označuje pouhých 5,2 procenta žen a 4,7 procenta mužů. Fakt, že Češi neradi veřejně předvádí svá nahá těla, dokládá i skutečnost, že nemají v oblibě nudistické pláže. Ty vyhledává pouze 6,1 procenta žen a 7,7 procenta mužů. I nadále tak platí, že muži se s podobou svého těla dokáží smířit lépe než ženy.

I přes stud a komplexy, které u části respondentů vyvolávají jejich nahá těla je zjevné, že se Češi nebojí otevřených rozhovorů týkající se nahoty, a to ani, když se jedná o jejich vlastní postavu. Otázky a rozhovory týkající se nahoty pak považuje za nepříjemné 44,3 procenta žen a 30,5 procenta mužů.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1678 1679 1680 1681

Další články z rubriky

Hanka Kynchová společně se známými tvářemi pomáhala v Europarku plnit vánoční přání dětí z dětských domovů

Hanka Kynchová společně se známými tvářemi pomáhala v Europarku plnit vánoční přání dětí z dětských domovů

TESSUTO: Rodinné krejčovství vytvářející příběhy po generace!

TESSUTO: Rodinné krejčovství vytvářející příběhy po generace!

Jákl stále pracuje na Žižkovi, ale produkuje i filmy s Bobem Dylanem, Georgem Clooneym a příběh o americké vražedkyni

Jákl stále pracuje na Žižkovi, ale produkuje i filmy s Bobem Dylanem, Georgem Clooneym a příběh o americké vražedkyni

Zdeněk Godla dostal životní roli! Zahraje si ve filmu Tomáše Magnuska BASTARDI 4

Zdeněk Godla dostal životní roli! Zahraje si ve filmu Tomáše Magnuska BASTARDI 4

 

Jaroslav Svěcený vydává své narozeninové dvojalbum WAY OF LIFE

Jaroslav Svěcený vydává své narozeninové dvojalbum WAY OF LIFE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM