Magazín Elita

MEZINÁRODNÍ STUDIE POUKÁZALA NA ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A ŠKOLÁKŮ

MEZINÁRODNÍ STUDIE POUKÁZALA NA ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A ŠKOLÁKŮ

Tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu a nedosahují na doporučených 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých.

Mezi roky 2006 a 2010 vzrostl počet dětí, které byly opakovaně opilé, u 15letých chlapců na 46 procent, u děvčat na 40 procent. V patnácti letech snídá pouze 46 procent chlapců a 42procent dívek. Tato nelichotivá čísla přinesla Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. V mezinárodním srovnání české děti zaujímají přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany.

Studie Světové zdravotnické organizace si klade za cíl zvýšení znalostí a porozumění zdraví a životnímu stylu dětí a mládeže. Monitoruje významné faktory životního stylu u dětí a poskytuje cenná data z oblasti výživy a stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity a aktivit ve volném čase, rizikového chování – kouření, alkoholu, drog apod.

Posledního výzkum z roku 2010 čítal zhruba 230 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let, z toho 5 686 respondentů bylo z 94 škol z celé České republiky.

Studie přinesla mimo jiné následující zjištění:

  • Životní spokojenost dívek s věkem klesá, u chlapců se nemění
  • Ve skupině 13tiletých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3x vyšší než ve skupině dívek
  • Tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity denně
  • 7 z 10 dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače
  • V 15 letech pravidelně snídá pouze 46 procent chlapců a 42 procent dívek
  • Slazené limonády pije každý den čtvrtina chlapců
  • Polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých má zkušenost s tabákem, pravidelnými kuřáky je 18 procent patnáctiletých dětí, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci
  • V konzumaci alkoholu pak třináctiletí a patnáctiletí zaujímají příčku první
  • Více než pětina chlapců a čtvrtina dívek v 9. třídách základních škol má zkušenost s pohlavním stykem
  • Čtvrtina dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let

Evidentní negativní trendy se začínají bohužel ustalovat v životním stylu dětí i celé populace.

Česká republika se do výzkumu zapojila v roce 1994. Mezinárodní zpráva WHO: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf

Zdroj Min. zdravotnictví

-lz-


Další články z rubriky

Ježíškovi pomáhá řada známých tváří a Hanka Kynychová je tradičně mezi nimi!

Ježíškovi pomáhá řada známých tváří a Hanka Kynychová je tradičně mezi nimi!

Michal David pokřtil pokračování multiplatinového alba FUNKY

Michal David pokřtil pokračování multiplatinového alba FUNKY

Hanka Kynychová má skvělý koncept, jak rozhýbat děti z dětských domovů

Hanka Kynychová má skvělý koncept, jak rozhýbat děti z dětských domovů

Halina radí, jak nejlépe na rande...!

Halina radí, jak nejlépe na rande...!

Saskia Burešová zahájila mini výstavu betlémů, kterou si můžete prohlédnout kdykoli

Saskia Burešová zahájila mini výstavu betlémů, kterou si můžete prohlédnout kdykoli

Vánoční Holešovická tržnice