Magazín Elita

MEZINÁRODNÍ STUDIE POUKÁZALA NA ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A ŠKOLÁKŮ

MEZINÁRODNÍ STUDIE POUKÁZALA NA ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A ŠKOLÁKŮ

Tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu a nedosahují na doporučených 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých.

Mezi roky 2006 a 2010 vzrostl počet dětí, které byly opakovaně opilé, u 15letých chlapců na 46 procent, u děvčat na 40 procent. V patnácti letech snídá pouze 46 procent chlapců a 42procent dívek. Tato nelichotivá čísla přinesla Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. V mezinárodním srovnání české děti zaujímají přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany.

Studie Světové zdravotnické organizace si klade za cíl zvýšení znalostí a porozumění zdraví a životnímu stylu dětí a mládeže. Monitoruje významné faktory životního stylu u dětí a poskytuje cenná data z oblasti výživy a stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity a aktivit ve volném čase, rizikového chování – kouření, alkoholu, drog apod.

Posledního výzkum z roku 2010 čítal zhruba 230 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let, z toho 5 686 respondentů bylo z 94 škol z celé České republiky.

Studie přinesla mimo jiné následující zjištění:

 • Životní spokojenost dívek s věkem klesá, u chlapců se nemění
 • Ve skupině 13tiletých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3x vyšší než ve skupině dívek
 • Tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity denně
 • 7 z 10 dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače
 • V 15 letech pravidelně snídá pouze 46 procent chlapců a 42 procent dívek
 • Slazené limonády pije každý den čtvrtina chlapců
 • Polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých má zkušenost s tabákem, pravidelnými kuřáky je 18 procent patnáctiletých dětí, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci
 • V konzumaci alkoholu pak třináctiletí a patnáctiletí zaujímají příčku první
 • Více než pětina chlapců a čtvrtina dívek v 9. třídách základních škol má zkušenost s pohlavním stykem
 • Čtvrtina dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let

Evidentní negativní trendy se začínají bohužel ustalovat v životním stylu dětí i celé populace.

Česká republika se do výzkumu zapojila v roce 1994. Mezinárodní zpráva WHO: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf

Zdroj Min. zdravotnictví

-lz-


Další články z rubriky

Koncept SaSaZu oslavuje 15 let, k narozeninám si nadělil novou restauraci SaSaZu Oldtown v centru Prahy

Koncept SaSaZu oslavuje 15 let, k narozeninám si nadělil novou restauraci SaSaZu Oldtown v centru Prahy

Podzimní JazzFestBrno ozdobí Al Di Meola, Kamasi Washington, José James nebo Jiří Slavík s radikálními úpravami polky

Podzimní JazzFestBrno ozdobí Al Di Meola, Kamasi Washington, José James nebo Jiří Slavík s radikálními úpravami polky

Renomovaný fotograf Jindřich Štreit vystavuje v Kroměříži

Renomovaný fotograf Jindřich Štreit vystavuje v Kroměříži

Netflix vypouští thriller o sériovém vrahovi, který má i českou stopu

Netflix vypouští thriller o sériovém vrahovi, který má i českou stopu

Muzikál ELA! přináší nelehký život netuctové dívky i její zářivou závodní kariéru v rytmu jazzu

Muzikál ELA! přináší nelehký život netuctové dívky i její zářivou závodní kariéru v rytmu jazzu