Magazín Elita

Louka

Okolo nás je samé napětí, které nás vyčerpává a je nezbytný odpočinek či relaxace, jinak nás čeká zhroucení a dlouhodobí výpadek z každodenního dění. Ležíme-li na louce, budeme si všímat více detailů, které jindy opomíjíme a zjistíme, že je život možná o něčem jiném než jen o práci a každodenním „honění se“. Je vhodné období pro změnu životního stylu.