Magazín Elita

Lokomotiva

Cesty velkého významu. Parní lokomotiva jsou důležité úkoly, které jsou náročné, na zdravém základu, avšak nad naše síly. Lokomotiva ve špatném stavu upozorňuje na špatné vyhlídky nečekané problémy. Naleštěná lokomotiva potvrzuje, že se nám podaří splnit i náročné úkoly a budeme po zásluze odměněni.