Magazín Elita

Loď

Čeká nás cesta. Kvalita lodi a stav plavby vypovídá o naší cestě životem. Plujeme-li na lodi, musíme veškeré kroky ještě jednou přehodnotit, nebude moc těch, kteří by nám chtěli pomoci, pokud bychom o pomoc žádali. Štěstí přeje připraveným. Nesmíme nic podepsat pod nátlakem či při nápadně výhodných či nevýhodných podmínkách. Odplouváme-li na lodi, čeká nás odvratitelná ztráta, nutné rozloučení. Loď vplouvající do přístavu je signálem pro příjemné shledání. Připluli-li jsme na lodi do přístavu, dosáhli jsme toho, oč jsme usilovali. Stavitel lodi, vyjadřuje úspěšné obchody a dobrý zisk, totéž platí pro překládání zboží. Loď, která ztroskotá, varuje  před nebezpečím. Potápějící loď je vyjádřením těžkých ran osudu bez vlastní viny, obdobné platí pro loď v mlze. Rozbouřená voda je vždy upozornění na nebezpečí. . Loďka či malý člun na klidné vodě jsou klidným a vyrovnaným obdobím. Bouřlivé počasí je znakem nejistoty a dramatických zážitků. Převrácená loďka je důležitým znakem pouze, pokud jsme v ní byli a spadli jsme do vody, čeká nás nešťastná či nenaplněná láska, také to mlže značit rozmarného a sobeckého partnera či partnerku.