Magazín Elita

Lilie

Květina našeho nitra, její svěžest nám oznamuje, jak na tom naše nitro doopravdy je. Trháme-li je, někdo potřebuje naši pomoc, měli bychom se více zajímat o své okolí. Začne-li nám lilie opadávat, něco si nalháváme. Zahodíme-li lilii či ji jinak znehodnocujeme, zneužijeme svého postavení, své moci, al e budeme za to potrestáni.