Magazín Elita

PROGRAM EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM NAPOMÁHÁ ROZLIŠIT VÝCHOVNÉ STYLY

PROGRAM EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ KROK ZA KROKEM NAPOMÁHÁ ROZLIŠIT VÝCHOVNÉ STYLY

Institut efektivního rodičovství se zabývá programy pro rodiče, které pomáhají dnešní generaci rodičů s výchovou dětí od 2 do 15 let jejich věku. Dnes se od rodičů očekává a mnozí rodiče si to sami moc přejí, že budou své děti vychovávat demokraticky, s láskou, úctou a respektem v rámci individuálních hranic vlastní rodiny a hranic celospolečenských.

Žijeme v demokratické společnosti a tak se může zdát, že je to v naprostém pořádku, ale potíž nastává v okamžiku, když si uvědomíme, že dnešní generace rodičů byla v době svého dětství vychovávána převážně autoritativními rodiči.

Většina dnešních rodičů si převzala výchovné styly ze svých původních rodin a v emotivně vypjatých situacích je používá a tak umění demokratické výchovy bude pro mnohé oříškem.

Samotný pojem demokratická výchova má několik verzí vysvětlení a ne vždy se toto chápání ztotožňuje s jejími principy.

Programy Efektivní rodičovství krok za krokem, které Institut efektivního rodičovství v Brně nabízí, napomáhají rozlišit výchovné styly, rozpoznat z jakých vycházíme, co si přenášíme do své současné rodiny. Pomáhají také uvědomit si základní odlišnosti přístupu v jednotlivých stylech výchovy. Tento základ dává možnost pracovat na demokratické výchově dětí přesto, že vychází s odlišného přístupu.

V dnešní době je k dispozici množství literatury, která se zabývá demokratickou výchovou a novými trendy ve výchově dětí. To je pro dnešní rodiče velká pomoc a podpora. Problém může nastat tehdy, když rodič musí řešit nevhodné chování svého dítěte ve vypjaté, emočně nabyté chvíli. Rodič je rozčílený, v zajetí negativních emocí a dobré rady z knih jsou v polici knihovny. Institut pro efektivní rodičovství se zabývá tedy tím, co dnešní rodiče nejvíc potřebují. Když se tato otázka položí přímo skupině rodičů navštěvující program, zaznívají tyto odpovědi:

-          konkrétní informace k důvodu projevu nevhodného chování dětí

-          vyzkoušet si reakci na dítě v bezpečném prostředí skupiny

-          natrénovat si reakci na chování dítěte

-          slyšet, že v tom nejsou sami

-          že se může udělat chyba ve výchově a že se dá napravit

-          naučit se ,,jinou výchovu“

To všechno jsou konkrétní odpovědi účastníků programu. Programy pod názvem Efektivní rodičovství krok za krokem se nabízí po celé naší republice. Mají formu zážitkově vedených setkání rodičovských skupin v počtu od 8 do 16 lidí. Setkání se délkou a intenzitou přizpůsobují možnostem organizace, která má zájem program nabízet ve svém okolí – převážně 6 – 9 setkání.

Náplní setkávání jsou již zmiňované výchovné styly, sourozenecké vztahy, formy povzbuzování a dodávání odvahy dětem. Nezbytné jsou také komunikační techniky a nechybí ani setkání o trestech a nabídce vhodnější alternativy usměrňování dětí. Součástí je také budování sebedůvěry samotných rodičů.

Tyto preventivní programy mají velký vliv na kvalitu vzájemných vztahů mezi rodiči, rodiči a dětmi. Věřím, že se Institutu efektivního rodičovství v Brně podaří rozšířit tento program tak, aby se mohla naplnit věta, která spontánně zazní vždy na závěr setkávání rodičů: ,,tohle by měli slyšet všichni, kteří se nějak setkávají s výchovou dětí“.

Více informací naleznete na: www.efektivnirodicovstvi.cz

 

Bc. Hana Zuntová

lektorka programů Institutu efektivního rodičovství Brno

koordinátorka pro Zlínský kraj


Další články z rubriky

Lukáš a Pavel Šeklin se každoročně inspirují v centru světové kultury a zábavního průmyslu

Lukáš a Pavel Šeklin se každoročně inspirují v centru světové kultury a zábavního průmyslu

Významný český plastický chirurg Jan Měšťák nebyl vzorný klučík!

Významný český plastický chirurg Jan Měšťák nebyl vzorný klučík!

Náročná příprava na soustředění Muže roku. Na finále v Náchodě jsou pánové opravdu připravení

Náročná příprava na soustředění Muže roku. Na finále v Náchodě jsou pánové opravdu připravení

Písně s OK Bandem mám logicky pod kůží, říká Marcela Březinová

Písně s OK Bandem mám logicky pod kůží, říká Marcela Březinová

Divadlo Mír natáčí nový celovečerní film s názvem Srnky

Divadlo Mír natáčí nový celovečerní film s názvem Srnky